Blog

Autor:

 • Chcesz zmienić formę opodatkowania? Masz czas do 20 lutego
  Daniel Reck

  Managing Partner, Kancelaria adwokacka Duraj Reck i Partnerzy

16 lutego 2024

Chcesz zmienić formę opodatkowania? Masz czas do 20 lutego

Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność w 2023 r. i chce zmienić formę opodatkowania na rok 2024 r. tylko do 20 lutego ma czas na złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia. Należy złożyć je za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym – w przypadku przedsiębiorców nie podlegających wpisowi w CEiIDG.

Zgodnie z przepisami podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są opodatkowani na zasadach ogólnych, chyba że w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego, złożą pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na dany rok podatkowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku liniowego w wysokości 19%.

W tym samym terminie podatnicy mogą zawiadomić na piśmie o rezygnacji z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawa prawna:

– art. 9a ust. 2 i 2a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych-

art. 9 ust. 1 i 1a ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

W 2024 r. przedsiębiorcy rozliczający PIT 2024 mają do wyboru następujące formy opodatkowania:

 • Zasady ogólne (PIT-36)
 • Podatek liniowy (PIT-36L)
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)

Zasady ogólne są domyślną formą opodatkowania dochodów. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych opodatkowany jest dochód rozumiany jako przychód pomniejszony o koszt jego uzyskania. Podatnikom rozliczającym się w tej formie przysługuje kwota wolna od opodatkowania, która obecnie wynosi 30 000 zł. Gdy podatnik osiągnie dochód roczny przekraczający tę kwotę, jednak nie większy niż 120 000 zł, będzie zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości 12%. Od kwoty przekraczające 120 000 zł należy wpłacić podatek wg. stawki 32%.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców na skali podatkowej jest naliczana od dochodu i wynosi 9% podstawy wymiaru.

Wybierając liniową metodę rozliczenia podatku dochodowego podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania). Niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu, stawka podatku liniowego wynosi 19%. W przypadku metody linowej podatnikowi nie przysługuje kwota wolna od podatku. 

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się metodą liniową jest naliczana od dochodu i wynosi 4,9% podstawy wymiaru.

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mogą rozliczyć się podatnicy, którzy w minionym roku podatkowym uzyskali przychód nieprzekraczający 2 000 000 euro. 

Stawki podatku w tym przypadku są zróżnicowane (od 3% do 17%) i są uzależnione od przedmiotu wykonywanej działalności. Podatek jednak naliczany jest od przychodu.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem jest określona kwotowo i zależna od osiągniętego w roku przychodu. Stawki na rok 2024 wynoszą:

 • 419,46 zł miesięcznie (przychód roczny do 60 000 zł)
 • 699,11 zł miesięcznie (po uzyskaniu przychodu mieszczącego się w granicach 60 000 – 300 000 zł)
 • 1 258,39 zł miesięcznie (w następstwie przekroczenia przychodu 300 000 zł).

 

 

 

Więcej na blogu:

 • 14/03/2024

  Wojciech Sawicki

  Niemal do wszystkich dotarła już informacja o tym, że od 14 marca 2024 r. pijany kierowca straci samochód albo zapłaci jego równowartość. Opisany przepadek ma zastosowanie w dwóch sytuacjach: jeżeli pijany kierowca spowoduje wypadek (przy stężeniu powyżej 1 promila we krwi jego orzeczenie jest obowiązkowe) lub obligatoryjnie, jeżeli pijany kierowca prowadzi pojazd przy stężeniu alkoholu we krwi nie niższym niż 1,5

 • 14/03/2024

  Marek Gola

  14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w zakresie doręczeń poprzez umieszczenie treści pisma w elektronicznym portalu informacyjnym. Przepisy o e-doręczeniach wprowadzane nowelizacją z 7 lipca 2023 r. (Dz. U., poz. 1860) są pokłosiem kontynuacji zmian w przepisach procesowych związanych z informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. 

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.