Blog

Autor:

 • Czy pracownik mobilny rozpoczyna pracę od razu po wyjściu z domu?
  Martyna Kasperska

  Prawnik, Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy

21 lutego 2024

Czy pracownik mobilny rozpoczyna pracę od razu po wyjściu z domu?

Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.

W przepisach kodeksu pracy nie ma regulacji odnoszącej się bezpośrednio do czasu pracy tzw. pracowników mobilnych. Z pomocą przychodzi jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego. W orzeczeniu z dnia 24 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III PSKP 4/21) wskazał na kilka kwestii, które w praktyce mogą okazać się niezwykle istotne zarówno dla pracodawców jak i samych pracowników mobilnych i które warto przypomnieć.

W ocenie Sądu Najwyższego należy po pierwsze uznać, że czasem pracy pracownika wykonującego obowiązki pracownicze na określonym obszarze, do czego niezbędne jest stałe przemieszczanie się, jest także czas poświęcony na niezbędne przejazdy. W czasie tych przejazdów pracownik pozostaje bowiem w dyspozycji pracodawcy, a świadczenie pracy polega na samym przemieszczaniu się, bez którego nie byłoby możliwe wykonanie podstawowych zadań pracowniczych. Nie ma przy tym znaczenia jakim środkiem transportu porusza się pracownik (własnym czy dostarczonym przez pracodawcę). Sąd Najwyższy podtrzymał tym samym stanowiska wyrażane dotychczas w innych, podobnych sprawach.

Co więcej, zgodził się także z poglądem, że w przypadku pracowników, dla których pracodawca nie zorganizował miejsca, które mogłoby być traktowane jako zamiejscowa siedziba pracodawcy, rozpoczynają oni swoją pracę już z chwilą wyjazdu ze swojego mieszkania – jeśli ich praca w całości polega na wykonywaniu zadań w placówkach handlowych, do których dojeżdżają samochodem. Czasem pracy objęty jest również powrót pracownika mobilnego do domu po wykonaniu swoich zadań.

Więcej na blogu:

 • 14/03/2024

  Wojciech Sawicki

  Niemal do wszystkich dotarła już informacja o tym, że od 14 marca 2024 r. pijany kierowca straci samochód albo zapłaci jego równowartość. Opisany przepadek ma zastosowanie w dwóch sytuacjach: jeżeli pijany kierowca spowoduje wypadek (przy stężeniu powyżej 1 promila we krwi jego orzeczenie jest obowiązkowe) lub obligatoryjnie, jeżeli pijany kierowca prowadzi pojazd przy stężeniu alkoholu we krwi nie niższym niż 1,5

 • 14/03/2024

  Marek Gola

  14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w zakresie doręczeń poprzez umieszczenie treści pisma w elektronicznym portalu informacyjnym. Przepisy o e-doręczeniach wprowadzane nowelizacją z 7 lipca 2023 r. (Dz. U., poz. 1860) są pokłosiem kontynuacji zmian w przepisach procesowych związanych z informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. 

 • 16/02/2024

  Daniel Reck

  Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność w 2023 r. i chce zmienić formę opodatkowania na rok 2024 r. tylko do 20 lutego ma czas na złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia. Należy złożyć je za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym – w przypadku przedsiębiorców nie podlegających wpisowi w CEiIDG.