Blog

Autor:

 • Fest Festival: Odzyskaj pieniądze za bilety kupione po 7 listopada 2022 r.
  Marcin Tadus

  Biuro prasowe

Materiały do pobrania:

31 sierpnia 2023

Fest Festival: Odzyskaj pieniądze za bilety kupione po 7 listopada 2022 r.

W dniu 4 sierpnia 2023 r. doszło do opublikowania informacji o odwołaniu planowanego w dniach 9-13 sierpnia tego roku FEST Festivalu w Chorzowie. W stosunku do organizatora wydarzenia, Fest Festival sp. z o.o., toczy się obecnie postępowanie o zatwierdzenie układu (tj. jedno z postępowań restrukturyzacyjnych). Kupujący starają się teraz o zwrot środków za bilety. Choć w większości przypadków nie ma z tym problemów, to kłopot w otrzymaniu zwrotu ceny biletów mogą mieć ci, którzy kupili bilety na festiwal za pośrednictwem platformy Going sp. z o.o., w dniu przypadającym po 7 listopada 2022 r. Jak bowiem informuje na swojej stronie internetowej Going*, spółka ta uzależnia decyzję o zwrocie ceny za bilet od daty zakupu biletu. Jeśli bilet został zakupiony do 7 listopada 2022 r., Going deklaruje zwrot ceny w całości. Jeśli do zakupu doszło później, Going będzie zwracać tylko opłatę transakcyjną, bez ceny biletu.

Spółka tłumaczy tę różnicę zmianą modelu sprzedaży – do 7 listopada 2022 r. sprzedaż biletów na festiwal odbywała się w modelu sprzedaży własnej. Później  zmieniła go na model sprzedaży agencyjnej, co oznacza, że miała wyłącznie pośredniczyć przy zawarciu umowy sprzedaży biletu z organizatorem wydarzenia. Going wskazuje, że informacje na temat osoby sprzedawcy były udostępnione kupującemu na ścieżce zakupowej, a regulamin wyłącza odpowiedzialność Going za zwrot wpłaconych spółce środków w razie odwołania festiwalu.

Nasza Kancelaria powzięła wątpliwości co do praktyk przyjętych przez Going w zakresie informowania konsumentów o stosowanym przez spółkę modelu sprzedaży oraz wyłączenia odpowiedzialności spółki za zwrot uiszczonych jej środków po odwołaniu wydarzenia. Zdecydowaliśmy się skierować do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, którego treść udostępniamy poniżej. Konsumentom, którzy kupili bilety na festiwal od Going po 7 listopada 2022 r. i są zdecydowani dochodzić zwrotu ceny od Going, udostępniamy przykładowy wzór wezwania do zapłaty oraz pozwu.

* Informacja dostępna pod adresem: https://oswiadczenie-fest.goingapp.pl/ (dostęp: 31.08.2023 r.).

Więcej na blogu:

 • 21/11/2023

  Oliwia Iwon

  17 listopada 2023 roku weszły w życie zmiany do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe[1]. Zaktualizowane przepisy oznaczają obowiązki, którym pracodawcy będą musieli sprostać nie tylko przy tworzeniu nowych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, ale które również będą musiały zostać wdrożone w odniesieniu do stanowisk pracy już istniejących. Podkreślić trzeba, że przepisy rozporządzenia dotyczą każdej osoby zatrudnioną przez pracodawcę, w tym także praktykanta i stażysty, którzy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, czyli tzw. „dniówki”.

 • 26/10/2023

  Agnieszka Koźlik

  1 października 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego. Ustawodawca zaserwował nam m.in. prawdziwą rewolucję, jeśli chodzi o katalog kar. Pierwszą gruntowną zmianą jest usunięcie kary w postaci 25 lat pozbawienia wolności. Obecnie w jej miejsce została rozszerzona terminowa kara pozbawienia wolności, którą sądy będą mogły wymierzać od 1 miesiąca do 30 lat (do tej pory było to od 1 miesiąca do 15 lat). Efekt? Sądy będą mogły wymierzać wyższe kary za poszczególne przestępstwa, ponieważ górna granica została podniesiona aż do 30 lat. Kara 25 lat pozbawienia wolności była dotychczas przewidziana za konkretne przestępstwa stypizowane w kodeksie karnym. Obecna kara 30 lat pozbawienia wolności będzie miała zastosowanie do wszystkich przestępstw, w których nie jest oznaczona górna granica kary pozbawienia wolności. 

 • 18/10/2023

  Martyna Kasperska

  Już od niemalże roku obowiązuje unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli tzw. dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dyrektywa zakłada rozszerzenie zakresu obowiązków związanych z raportowaniem niefinansowym, czyli raportowaniem w zakresie dotyczącym kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania. Na zmiany, jakie za sobą niesie, przygotować się muszą w pierwszej kolejności duże przedsiębiorstwa notowane na giełdzie – te, które raportują już na podstawie dyrektywy o sprawozdawczości niefinansowej NFRD. To one jako pierwsze już w 2025 roku będą składać sprawozdania z uwzględnieniem nowych zasad, a dane, jakie będą objęte sprawozdaniem, należy zacząć zbierać już od początku 2024 roku.