Blog

20 lipca 2020

Formalności związane z ekspozycją własnej reklamy na budynku

Plakaty reklamowe, banery oraz bilbordy. Każdy z nas widzi je codziennie na blokach czy przy drodze. To sprawdzony sposób dotarcia do ogromnej ilości odbiorców i bez wątpienia jest kluczowym elementem strategii marketingowej wielu przedsiębiorstw. Dzięki temu poradnikowi dowiesz się, jak kompleksowo przejść przez wszystkie formalności związane z ekspozycją własnej reklamy na budynku.

Zgody i pozwolenia 

Wybierając odpowiednią nieruchomość pod reklamę powinno się zwrócić uwagę na kilka kwestii, które mogą utrudnić lub ułatwić postawienie reklamy. Mając kilka potencjalnych miejsc na reklamę warto odpowiedzieć na poniższe kwestie i sprawdzić, z jakimi formalnościami trzeba będzie się zmierzyć.

Na początek należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości. Niezależnie czy właścicielem będzie osoba fizyczna czy np. Gmina, zgoda będzie zawsze wymagana i będzie podstawą do ubiegania się o kolejne pozwolenia. Warto pamiętać, iż w przypadku dróg należy się skontaktować z ich Zarządcą, którym jest:

1| dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

2| dla dróg wojewódzkich – Zarząd województwa,

3| dla dróg powiatowych – Zarząd powiatu,

4| dla dróg gminnych – Wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Mając już zgodę należy odpowiedzieć sobie na poniższe pytania dotyczące samej nieruchomości jak i reklamy, a następnie podjąć odpowiednie kroki:

1| czy jest wpisana na listę zabytków?

Jeśli tak to poza zgodą właściciela, wymagana jest zgoda właściwego dla położenia nieruchomości Wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Pozwolenie na budowę,

2| czy reklama, która ma być umieszczona jest reklamą świetlną lub podświetlaną?

Jeśli tak i ma znaleźć się na terenie niezabudowanym to wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę. 

3| czy leży na obszarze zabudowanym?

Jeśli tak to należy się w tym momencie zapoznać z odpowiednim prawem miejscowym.

Dla przykładu, Rady Miasta Katowice w Uchwale nr XXVIII/608/08, reguluje bardziej szczegółowo na jakich zasadach i gdzie możliwe jest postawienie reklamy w obrębie Miasta Katowice. Należy na to zwrócić uwagę. gdyż zasady w poszczególnych miastach mogą się od siebie różnić i być mniej lub bardziej restrykcyjne w podejściu do tematu reklamy.

4| czy obowiązuje dla niej (nieruchomości) plan zagospodarowania przestrzennego?

Jeśli nie to będzie koniecznym wystąpienie o ustalenie warunków zabudowy. Wniosek taki można złożyć do właściwego urzędu Miasta lub Gminy.

Na koniec, jeśli zamontowanie reklamy nie wymaga pozwolenia na budowę, trzeba pamiętać, iż pojawia się wtedy obowiązek zgłoszenia wykonywania robót do właściwego terytorialnie organu architektoniczno-budowlanego, czyli starosty, wojewody albo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pozwolenie i zgłoszenie

Tak pozwolenie na budowę jak i zgłoszenie robót budowlanych będzie wymagało skompletowania odpowiednich dokumentów oraz opłacenia wniosku.

1| Pozwolenie na budowę

Należy wypełnić na urzędowym formularzu (link poniżej):

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-wyremontowac-zabytek/proc_34-pozwolenie-na-budowe

Do wniosku należy dołączyć:

– cztery egzemplarze projektu budowlanego;

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(do oświadczania należy dołączyć uzyskaną zgodę właściciela nieruchomości);

– potwierdzenie dokonania opłaty od wniosku;

– zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków;

lub

– zgodę zarządcy dróg.

2| Zgłoszenie robót budowlanych

Nie jest wymagane, aby wniosek był złożony na formularzu urzędowym jednak dla wygody można skorzystać z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu. Trzeba jednak uważać gdyż formularze mogą być inne w poszczególnych urzędach. 

Do wniosku należy dołączyć:

– Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(do oświadczania należy dołączyć uzyskaną zgodę właściciela nieruchomości);

– Szkice i rysunki zamierzenia budowlanego (projekt reklamy);

– Fotografię potencjalnej lokalizacji reklamy z wrysowaną w odpowiednich proporcjach reklamą;

– Mapę z usytuowaniem obiektu i zaznaczoną lokalizacją reklamy.

Opłaty

Opłaty dzielą się na dwie grupy:

1| związane ze złożeniem wniosku:

– o wydanie zezwolenia przez:

Wojewódzkiego konserwatora zabytków – 82 zł

– o wydanie pozwolenia na budowę:

Zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł

Wydanie pozwolenia na budowę – 155 zł

2| Opłaty lokalne i podatki:

– podatek od nieruchomości – reklama zamontowana na ścianie budynku (nie związana z nieruchomością nie podlega temu podatkowi.

– tzw. opłata reklamowa – która określana jest odpowiednim prawie miejscowym.

Słowem podsumowania, proces stawiania własnej reklamy może z początku straszyć wielością zasad, regulacji czy przepisów lokalnych, jednak jak mówi stara paremia prawnicza  –„chcącemu nie dzieje się krzywda”, i będąc uzbrojonym w niniejszy poradnik, przejście przez formalności nie będzie stanowić większego problemu.

 

Autor:

Dominik Kubica – prawnik, kancelaria Duraj Reck i Partnerzy.

Więcej na blogu:

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.

 • 16/02/2024

  Daniel Reck

  Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność w 2023 r. i chce zmienić formę opodatkowania na rok 2024 r. tylko do 20 lutego ma czas na złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia. Należy złożyć je za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym – w przypadku przedsiębiorców nie podlegających wpisowi w CEiIDG.

 • 14/02/2024

  Wojciech Sawicki

  15 lutego 2024 r. wchodzi w życie tzw. Ustawa Kamilka, która wprowadzi wiele rozwiązań mających na celu przeciwdziałać zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym i zapewniać ochronę małoletnim. Jeżeli jesteś pracodawcą, a twoja działalność dotyczy wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia, świadczenia porad psychologicznych, rozwoju duchowego, uprawiania sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub też opieki nad nimi, to zanim zatrudnisz nowego pracownika, musisz sprawdzić czy nie jest on przestępcą seksualnym.