Blog

Autor:

 • Implementacja dyrektywy Omnibus – nowe obowiązki sprzedawców
  Martyna Kasperska

  prawnik, Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy

5 stycznia 2023

Implementacja dyrektywy Omnibus – nowe obowiązki sprzedawców

Ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. dokonano implementacji unijnej dyrektywy Omnibus. Ustawa zmienia przepisy m.in. ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, o informowaniu o cenach towarów i usług oraz o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Jednym z najważniejszych obowiązków nałożonych na sprzedawców jest obowiązek informowania o zmianie wysokości ceny w okresie 30 dni przed dniem wprowadzenia obniżki. Zgodnie z brzmieniem przepisu ustawy, w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Zmiana ta ma uniemożliwić dokonywanie manipulacji cenowych i wprowadzanie sztucznych obniżek. Co istotne, do nowego wymogu muszą dostosować się zarówno sprzedawcy w sklepach stacjonarnych, jak i internetowi.

Nowe przepisy mają jednak znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorców działających w ramach e-commerce. Sprzedawcy internetowi będą mieli za zadanie zapewnić m.in. weryfikację opinii wystawianych o produktach przez konsumentów, którzy faktycznie nabyli produkt lub go używali, aby zapobiec ich zafałszowaniu.

Przedsiębiorcy powinni również informować konsumentów o stosowaniu narzędzi do tzw. plasowania (pozycjonowania) dostępnych produktów, przedstawianych konsumentom. Przy umowach zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, konsument powinien też uzyskać stosowną informację, jeśli zaproponowana mu cena została indywidualnie dostosowana na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji – tzw. profilowanie.

Dostawcy internetowych platform handlowych muszą też przekazywać informacje m.in. o tym czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na tej platformie jest przedsiębiorcą (na podstawie oświadczenia tej osoby złożonego dostawcy platformy). Wiedza ta pozwoli konsumentom m.in. upewnić się, czy przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podawania przyczyny.

Co istotne, zmiany w prawie konsumenckim wynikające z implementacji Omnibus to niejedyne zmiany jakie czekają sprzedawców. Od nowego roku obowiązują również krajowe przepisy wdrażające tzw. dyrektywę cyfrową i towarową, które dokonują modyfikacji w zakresie uprawnień konsumentów z tytułu rękojmi za wady.

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2581).

Więcej na blogu:

 • 14/03/2024

  Wojciech Sawicki

  Niemal do wszystkich dotarła już informacja o tym, że od 14 marca 2024 r. pijany kierowca straci samochód albo zapłaci jego równowartość. Opisany przepadek ma zastosowanie w dwóch sytuacjach: jeżeli pijany kierowca spowoduje wypadek (przy stężeniu powyżej 1 promila we krwi jego orzeczenie jest obowiązkowe) lub obligatoryjnie, jeżeli pijany kierowca prowadzi pojazd przy stężeniu alkoholu we krwi nie niższym niż 1,5

 • 14/03/2024

  Marek Gola

  14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w zakresie doręczeń poprzez umieszczenie treści pisma w elektronicznym portalu informacyjnym. Przepisy o e-doręczeniach wprowadzane nowelizacją z 7 lipca 2023 r. (Dz. U., poz. 1860) są pokłosiem kontynuacji zmian w przepisach procesowych związanych z informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. 

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.