Kategoria: Blog

Jak obywatel Ukrainy może założyć biznes w Polsce? / Як громадянин України може відкрити бізнес з Польщі?

Artykuł opisuje zasady założenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce. Nawet jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, możesz prowadzić w Polsce jednoosobową działalność. W jaki sposób się przygotować, w jakiej formie to zrobić i jakie dokumenty będą potrzebne do rejestracji działalności gospodarczej? Zachęcamy do lektury. Poniżej znajduje się także artykuł przetłumaczony na język ukraiński. 

Kto może założyć biznes w Polsce?

Obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL, może założyć jednoosobową działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatel Polski. Jedną z dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa firma – tj. działalność gospodarcza osoby fizycznej, którą należy zarejestrować w CEIDG. 

Celem wyjaśnienia – CEIDG to Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, elektroniczny rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobową. Z kolei PESEL to 11-cyfrowy numer, który pozwala na łatwą identyfikację osoby fizycznej. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Warunek legalnego pobytu w Polsce 

Dokumentem, który uprawnia do legalnego pobytu na terenie Polski jest m.in. paszport, zaświadczenie o korzystanie z ochrony czasowej, zezwolenie na pobyt stały czy też zezwolenie na pobyt czasowy. Ponadto legalny jest pobyt obywateli Ukrainy, którzy:

– przybyli legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku bezpośrednio z terenu Ukrainy i deklarują zamiar pozostania w Polsce,

– posiadają Kartę Polaka i opuścili Ukrainę w okresie od 24 lutego 2022 roku, a następnie przybyli legalnie do Polski i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 roku, korzystają z ochrony czasowej. Pobyt jest legalny przez okres 18 miesięcy – czyli do 23 sierpnia 2023 roku. Ponadto, na dzień przygotowania artykułu nowelizowana jest ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Na podstawie nowelizacji ochrona ma objąć również obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie bezpośrednio, ale przekroczyli najpierw np. granicę ukraińsko-rumuńską a następnie udali się do Polski, i którzy wyrażają zamiar pozostania w naszym kraju.

Jak uzyskać PESEL?

Obywatel Ukrainy, który legalnie wjechał do Polski od 24 lutego 2022 roku bezpośrednio z terytorium Ukrainy, otrzyma PESEL po złożeniu wniosku w dowolnym urzędzie gminy na terytorium Polski. Obywatel Ukrainy, który mieszka w Polsce, możesz zameldować się – wówczas automatycznie otrzyma numer PESEL. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza

To najprostsza forma prowadzenia działalności, ponieważ m.in. nie wymaga kapitału na start, przedsiębiorca jest podatnikiem podatku od osób fizycznych PIT i może wybrać najlepszą dla siebie formę opodatkowania. Przedsiębiorca nie musi być podatnikiem VAT, jeśli ma przychody poniżej określonego progu i sprzedaje wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT.

Jednoosobową działalność można zarejestrować online lub tradycyjnie, poprzez wizytę w dowolnym urzędzie gminy. Rejestracja firmy w CEIDG jest bezpłatna – nie są pobierane opłaty za rejestrację i wpis, jak również późniejsze zmiany. Rejestracja firmy w CEIDG może trwać do 30 dni, jednak zwykle cały proces zajmuje około 7 dni. Przed zarejestrowaniem działalności warto założyć „profil zaufany” (bezpłatna metoda potwierdzanie tożsamości w elektronicznych systemach administracji), który pozwala na zarejestrowanie w CEIDG online.

Dodatkowo, przy rejestrowaniu działalności gospodarczej należy przedstawić tytuł pobytowy, który upoważnia do pobytu w Polsce. Takiego dokumentu nie muszą przedstawiać obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku bezpośrednio z terenu Ukrainy i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

В статті описані правила створення індивідуального підприємництва в Польщі. Навіть якщо у вас немає польського громадянства, ви можете займатися індивідльною підприємницькою діяльністю в Польщі. Як підготуватися, в якій формі це зробити і які документи знадобляться для реєстрації вашого бізнесу – про це все в цій статті.

Хто може відкрити бізнес в Польщі?

Слід зазначити, що громадянин України, який проживає в Польщі на законних підставах та має номер PESEL, може створити індивідуальне підприємнцтво на тих самих умовах, що й громадянин Польщі. Однією з прийнятних форм ведення бізнесу є індивідуальне підприємництво, тобто підприємницька діяльність фізичної особи, яка має бути зареєстрована в CEIDG.

Для розуміння, CEIDG означає Центральний регистр ділової активності. В Польщі це електронний реєстр індивідуальних підприємців. В свою чергу, PESEL – це 11-значный номер, який дозволяє легко ідентифікувати фізичну особу. Номер PESEL включає в себе дату народження, серійний номер, визначення статі та контрольний номер.

Умови для легального проживання в Польщі.

Документом, який надає право на легальне перебування в Польщі, є, зокрема, паспорт, свідоцтво про тимчасовий захист, дозвіл на постійне проживання, дозвіл на тимчасове проживання. Крім того, перебування громадян України є законним, якщо вони:

– на законних підствах прибули на територію Польщі в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з території України та заявляють про свій намір залишитися у Польщі,

– мають Карту поляка і покинули Україну в період з 24 лютого 2022 року, а потім легально прибули в Польщу та заявляють про свій намір залишитися на території Польщі.

Громадяни України, які прибули на територію Польщі безпосередньо з території України у період з 24 лютого 2022 року, користуються тимчасовим захистом. Перебування в країні є законним протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року, тобто до 23 серпня 2023 року.

Крім того, на момент підготовки цієї статті в Законі «Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території тієї держави» вносяться зміни. На підстві такої поправки, захист поширюється також на громадян України, які прибули на територію Республіки Польща з території України, у зв’язку з військовими діями, що ведуться на території України, не напряму, а перетнули, наприклад, українсько-руминський кордон і потім прибули до Польщі, та які висловлюють намір залишитися в нашій країні.

Як отримати PESEL 

Громадянин України, який на законних підставах переїхав до Польщі з 24 лютого 2022 року безпосередньо з території України, отримає PESEL після подачі ним заяв до будь-якого муніципального закладу на території Польщі. Громадянин України, який проживає в Польщі, може зареєструватися – тоді він автоматично отримає номер PESEL.

Індивідуальна підприємницька діяльність 

Як правило, індивідуальне підприємництво є самою простою формою ведення бізнесу, оскільки, крім іншого, воно не вимагає початкового капіталу, підприємець є платником ПДФО і може вибрати оптимальну для нього форму оподаткування, або підприємець не зобов’язаний бути платником ПДВ, якщо його дохід нижче визначеної межі і він продає тільки товари та послуги, які звільнені від ПДВ.

Індивідуальне підприємництво можна зареєструвати онлайн або традиційно, відвідавши будь-який муніципальний офіс. Реєстрація компанії в CEIDG є безкоштовною, оскільки не стягується плата за реєстрацію та внесення до реєстру, у тому числі за наступні зміни. Реєстрація компанії в CEIDG може зайняти до 30 днів, але зазвичай весь процес займає близько 7 днів. Перед реєстрацією вашого бізнесу варто створити довірений профіль, який дозволить вам зареєструатися в CEIDG онлайн.

Крім того, при реєстрації своєї підприємницької діяльності ви повинні надати титул резидента, який дозволяє вам перебувати у Польщі. Такий документ не потрібно пред’являти громадянам України, які легально в’їжджали до Польщі в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з території України і заявляють про свій намір залишитися в Польщі.