Kategoria: Blog

Na zwolnieniu lekarskim w komisji wyborczej? Jak najbardziej

Za niespełna miesiąc – 13 października 2019 roku – odbędą się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu. Do minionego piątku chętni do pracy w komisjach wyborczych musieli zgłaszać swoje kandydatury. Diety dla członków komisji mogą wynosić od około 350 do 500 złotych. Jak zwykle powoływanie komisji wzbudza wiele emocji i wątpliwości. 

Od momentu wybrania danej osoby na członka komisji wyborczej do dnia wyborów samorządowych, sporo się może wydarzyć w życiu wybranej na to stanowisko osoby. Szczególnie, że jest to okres wzmożonych zachorowań. Czy przebywając na zwolnieniu lekarskim, obejmującym także dzień wyborów samorządowych, można pełnić funkcję członka komisji? 

W orzecznictwie przyjmuje się, że uczestnictwo w pracach komisji wyborczej nie stanowi pracy zarobkowej, która pozbawia prawa do zasiłku chorobowego lub stanowi wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem (wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2015 roku, sygn. akt III Ua 9/15). Funkcja członka obwodowej komisji wyborczej ma charakter działalności społecznej, obywatelskiej wykonywanej dla dobra społeczności lokalnej. Z kolei dieta, którą otrzymuje członek takiej komisji wyborczej nie stanowi wynagrodzenia, lecz jedynie rekompensatę poniesionych kosztów. 

Należy mieć jednak na względzie okoliczności konkretnej sprawy, przede wszystkim jaką pracę na co dzień wykonuje członek komisji wyborczej. Celem zwolnienia lekarskiego jest odzyskanie dolności do pracy. Jeżeli uczestnictwo w pracach komisji wyborczej wpływa na stan zdrowia takiej osoby, to niewątpliwie jest to wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem, czyli rekonwalescencją. Także jeżeli pracownik korzysta ze zwolnienia lekarskiego, a na co dzień wykonuje w pracy takie same lub zbliżone czynności jak w pracach komisji wyborczej, to rozważenia wymaga prawidłowość udzielonego zwolnienia lekarskiego.

A co z kobietami przebywającymi na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim – czy i one mogą pełnić funkcję członka komisja? Jak najbardziej, nie ma bowiem żadnych przeszkód, aby kobiety w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego zasiadały w obwodowych komisjach wyborczych. Nie muszą także faktu zasiadania w komisji wyborczej nigdzie zgłaszać, czy to do pracodawcy czy też do ZUS-u. 

Autor:

Karolina Wojtas – aplikant adwokacki, kancelaria Duraj Reck i Partnerzy