Blog

4 marca 2019

Nawet 600 € odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot

Wymarzony urlop na horyzoncie: pakowanie walizek, wyjazd na lotnisko, odprawa i – nierzadko na końcu – opóźniony lot. Co w takiej sytuacji może zrobić poszkodowany pasażer? Z pomocą przychodzi Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania bądź dużego opóźnienia lotów. 

180 minut do odszkodowania

3 godziny – jeśli co najmniej z takim „poślizgiem” samolot wyląduje w miejscu docelowym podróży, pasażerowi przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot. Jego wysokość uzależniona jest od długości lotu i wynosi odpowiednio 250 € dla lotów o długości do 1 500 km; 400 € dla lotów wewnątrz UE o długości powyżej 1 500 km; 400 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości od 1 500 km do 3 500 km oraz 600 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3 500 km.

Przewoźnik może jednak pomniejszyć odszkodowanie nawet o 50 proc., jeśli zaoferował zmianę planu podróży do miejsca docelowego na inny, alternatywny lot, którego czas przylotu nie przekracza planowanego przylotu o 2 godziny dla lotów o długości do 1 500 km; 3 godzin dla wszystkich lotów wspólnotowych dłuższych niż 1 500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 km do 3 500 km i o 4 godziny w przypadku wszystkich innych lotów. Natomiast jeśli opóźnienie wynosi więcej niż 5 godzin, możemy odstąpić od umowy i przysługuje nam wówczas zwrot pełnego kosztu biletu w terminie do 7 dni.

Obowiązki przewoźnika po odwołanym locie

Zdarzają się jednak i takie przypadki, że loty – z różnych przyczyn – zostają odwołane. W takich sytuacjach przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia pasażerowi potrójnego wyboru pomiędzy: 

1) zwrotem kosztów biletu lub lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie; 

2) zmianą planu podróży do miejsca docelowego w najszybszym możliwym terminie; 

3) zmianą planu podróży w późniejszym terminie, który jest dla pasażera dogodny, na porównywalnych warunkach przelotu. 

Trzeba przy tym pamiętać, że wyboru pasażer dokonuje jednorazowo. Oznacza to, że wybranie jednej z trzech możliwości zwalnia przewoźnika z dwóch pozostałych. Ale co ważne, niezależnie od tych trzech wariantów, pasażerowi i tak przysługuje odszkodowanie za odwołany lot, w takiej samej wysokości jak w przypadku lotu opóźnionego. 

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania? 

Nie oznacza to jednak, że odszkodowania przyznawane są zawsze. Jeśli pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed terminem wylotu lub został poinformowany o odwołaniu lotu od 7 do 14 dni przed planowanym terminem i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej 2 godziny przez planowanym czasem odlotu i dotarciem do miejsca docelowego maksymalnie do 4 godzin po planowanym terminie, bądź też pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym wylotem i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie więcej niż godzinę przed planowanym pierwotnie wylotem i dotarciem do miejsca docelowego maksymalnie do 2 godzin po planowanym terminie przylotu. 

Ponadto, jeżeli przewoźnik wykaże, że odwołanie spowodowane było zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było podjąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, nie jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania. Nadzwyczajnymi okolicznościami może być np. destabilizacja polityczna, warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajki mające wpływ na działalność przewoźnika. Nie będzie jednak nadzwyczajną okolicznością np. zderzenie ruchomych schodów ze statkiem powietrznym.

Obowiązkowa pomoc ze strony przewoźnika 

Niezależni od tego, w każdej z powyższych sytuacji przewoźnik musi zapewnić pomoc pasażerom. Przysługują nam wówczas bezpłatne posiłki, napoje adekwatne do czasu oczekiwania, zakwaterowanie w hotelu (jeśli zachodzi konieczność dłuższego pobytu), a także transport pomiędzy lotniskiem, a hotelem. Możemy także skorzystać z dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych, wysłać dwa e-maile, dwa dalekopisy oraz dwie przesyłki faksowe.

Prawo do opieki należy się pasażerom, gdy opóźnienie samolotu wynosi: minimum 2 godziny w przypadku lotów o długości do 1 500km, minimum 3 godzin w przypadku lotów wewnątrz UE na dystansie powyżej 1 500 km, w przypadku lotów innych niż wewnętrze o długości od 1 500 do 3 500 km oraz minimum 4 godziny w przypadku innych lotów o długości powyżej 3 500 km. 

Jeżeli chcemy ubiegać się o odszkodowanie ze względu na opóźniony bądź odwołany lot, w pierwszej kolejności składamy reklamację do przewoźnika lotniczego obsługującego lot. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji u przewoźnika lub w przypadku uzyskania niezadowalającej odpowiedzi, należy złożyć reklamacje do organu wykonawczego w państwie członkowskim, w którym miało miejsce zdarzenie. W Polsce organem tym będzie Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Autor:

Magdalena Wojewoda – prawnik, kancelaria Duraj Reck i Partnerzy. 

Więcej na blogu:

 • 14/03/2024

  Wojciech Sawicki

  Niemal do wszystkich dotarła już informacja o tym, że od 14 marca 2024 r. pijany kierowca straci samochód albo zapłaci jego równowartość. Opisany przepadek ma zastosowanie w dwóch sytuacjach: jeżeli pijany kierowca spowoduje wypadek (przy stężeniu powyżej 1 promila we krwi jego orzeczenie jest obowiązkowe) lub obligatoryjnie, jeżeli pijany kierowca prowadzi pojazd przy stężeniu alkoholu we krwi nie niższym niż 1,5

 • 14/03/2024

  Marek Gola

  14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w zakresie doręczeń poprzez umieszczenie treści pisma w elektronicznym portalu informacyjnym. Przepisy o e-doręczeniach wprowadzane nowelizacją z 7 lipca 2023 r. (Dz. U., poz. 1860) są pokłosiem kontynuacji zmian w przepisach procesowych związanych z informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. 

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.