Blog

Autor:

 • Nowe obowiązki pracodawców w zakresie organizacji stanowisk pracy
  Oliwia Iwon

  Radca prawny, Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy

21 listopada 2023

Nowe obowiązki pracodawców w zakresie organizacji stanowisk pracy

17 listopada 2023 roku weszły w życie zmiany do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe[1]. Zaktualizowane przepisy oznaczają obowiązki, którym pracodawcy będą musieli sprostać nie tylko przy tworzeniu nowych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, ale które również będą musiały zostać wdrożone w odniesieniu do stanowisk pracy już istniejących. Podkreślić trzeba, że przepisy rozporządzenia dotyczą każdej osoby zatrudnioną przez pracodawcę, w tym także praktykanta i stażysty, którzy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, czyli tzw. „dniówki”.

Obok okularów również soczewki

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną. Dotychczas, pracodawca był zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach tej profilaktycznej opieki zdrowotnej wykazały potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Od dnia 17 listopada 2023 roku, obowiązek ten, na tych samych zasadach zostanie rozciągnięty również na szkła kontaktowe. W każdym przypadku zarówno okulary, jak i szkła kontaktowe korygujące wzrok, zapewnione przez pracodawcę muszą być zgodne z zaleceniem lekarza.

Dodatkowe wyposażenie przy pracy z laptopem

Od dobrych kilku lat komputery przenośne wyparły w zakładach pracy masywne jednostki stacjonarne zapewniając mobilność i możliwość wykonywania pracy w zasadzie w dowolnym miejscu. Nie od dziś wiadomo jednak, że konstrukcja laptopa nie zapewnia realizacji wymogów ergonomii, których celem jest zapewnienie właściwej, wygodnej postawy przy pracy i odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, a także wzroku pracownika. Z tych względów znowelizowane przepisy rozporządzenia wymuszają na pracodawcach wprowadzenie konkretnych rozwiązań na stanowiskach pracy tych pracowników, którzy przy laptopie spędzają co najmniej połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy, czyli tzw. „dniówki”. Stanowiska pracy takich pracowników powinny być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. 

Załącznik do rozporządzenia rozwija zagadnienie określając wymogi jakim powinny odpowiadać urządzenia stanowiące dodatkowe wyposażenie miejsca pracy. Załącznik wskazuje m.in., że ustawienie monitora ekranowego oraz innych elementów wyposażenia nie powinno wymuszać niewygodnych ruchów głowy i szyi. Górna krawędź monitora ekranowego powinna znajdować się na wysokości oczu pracownika. Ustawienie monitora ekranowego względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła. Konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać pracownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy.

Regulowane krzesło, a do tego podnóżek na życzenie

Nowe wymogi określono również dla krzesła stanowiącego wyposażenie stanowiska pracy. Istotną zmianą jest konieczność zapewnienia, aby krzesło posiadało regulowane podłokietniki. Ponadto krzesło powinno posiadać regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów. 

Co ważne, zarówno nowoczesne krzesło zapewniające regulację w zasadzie wszystkich jego elementów, jak również wspomniane wcześniej: stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę, dodatkową klawiaturę i mysz, pracodawca powinien zapewnić we własnym zakresie, niezależnie od tego, czy otrzymuje w tym temacie jakiekolwiek sygnały od swoich pracowników. Inaczej jest natomiast w przypadku podnóżka. Ten element wyposażenia należy zapewnić pracownikowi wyłącznie na jego życzenie. Pracownik, który odczuwa, że do zachowania komfortowej pozycji przy pracy potrzebny jest mu podnóżek, musi wykazać się własną inicjatywą i przekazać pracodawcy informację w tym zakresie. 

Ile czasu na wdrożenie?

Pracodawcom wyznaczono termin 6 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższych zmian na dostosowanie istniejących już stanowisk pracy do minimalnych wymagań BHP i ergonomii określonych w znowelizowanych przepisach. To oznacza, że pracodawcy najpóźniej do dnia 17 maja 2024 roku powinni wyposażyć stanowiska pracy w nowy sprzęt i wyposażenie odpowiadające wymogom określonym w znowelizowanych przepisach.

 

Więcej na blogu:

 • 26/10/2023

  Agnieszka Koźlik

  1 października 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego. Ustawodawca zaserwował nam m.in. prawdziwą rewolucję, jeśli chodzi o katalog kar. Pierwszą gruntowną zmianą jest usunięcie kary w postaci 25 lat pozbawienia wolności. Obecnie w jej miejsce została rozszerzona terminowa kara pozbawienia wolności, którą sądy będą mogły wymierzać od 1 miesiąca do 30 lat (do tej pory było to od 1 miesiąca do 15 lat). Efekt? Sądy będą mogły wymierzać wyższe kary za poszczególne przestępstwa, ponieważ górna granica została podniesiona aż do 30 lat. Kara 25 lat pozbawienia wolności była dotychczas przewidziana za konkretne przestępstwa stypizowane w kodeksie karnym. Obecna kara 30 lat pozbawienia wolności będzie miała zastosowanie do wszystkich przestępstw, w których nie jest oznaczona górna granica kary pozbawienia wolności. 

 • 18/10/2023

  Martyna Kasperska

  Już od niemalże roku obowiązuje unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli tzw. dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dyrektywa zakłada rozszerzenie zakresu obowiązków związanych z raportowaniem niefinansowym, czyli raportowaniem w zakresie dotyczącym kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania. Na zmiany, jakie za sobą niesie, przygotować się muszą w pierwszej kolejności duże przedsiębiorstwa notowane na giełdzie – te, które raportują już na podstawie dyrektywy o sprawozdawczości niefinansowej NFRD. To one jako pierwsze już w 2025 roku będą składać sprawozdania z uwzględnieniem nowych zasad, a dane, jakie będą objęte sprawozdaniem, należy zacząć zbierać już od początku 2024 roku.

 • 15/09/2023

  Dorota Brzęk

  Zmiana prawa ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 31 lipca 2023 roku stanowi kolejny etap usuwania z polskiego systemu prawnego instytucji użytkowania wieczystego. Nowe przepisy będą stanowiły podstawę roszczenia o nabycie prawa własności gruntów użytkowników wieczystych wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe.