Aport przedsiębiorstwa

6 Kwiecień 2016

W sprawach związanych z fuzjami i przejęciami niejednokrotnie pojawia się pojęcie ?aportu przedsiębiorstwa? lub jego ?zorganizowanej części?. Rzeczywiście, aport jest czynnością bardzo często wykorzystywaną w procesach M&A. Czym jednak jest aport przedsiębiorstwa oraz jakie są jego zalety oraz konsekwencje prawne i podatkowe?

czytaj więcej

Likwidacja spółki z o.o.

24 Marzec 2016

Likwidacja spółki stanowi jedną z form zakończenia działalności i zarazem bytu prawnego spółki. Procedura likwidacji nie ogranicza się jednak do jednej uchwały, lecz wymaga wielu czynności faktycznych i prawnych. Co warto wiedzieć, gdy zamierzamy zlikwidować spółkę z o.o.?

czytaj więcej

Odszkodowanie za uchwalenie planu zagospodarowania

7 Marzec 2016

Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał korzystny wyrok dla klientów kancelarii w sprawie o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości spowodowaną uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa dotyczyła tzw. luki planistycznej, to jest sytuacji, gdy wygasł stary plan, a do uchwalenia nowego doszło dopiero po kilku latach.

czytaj więcej

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

22 Styczeń 2016

Kapitał zakładowy to jeden z głównych elementów wyróżniających spółki kapitałowe. Wysokość kapitału zakładowego ma istotne znaczenie dla bieżącej działalności spółki, stąd też często pojawia się potrzeba jego podwyższenia. Co warto wiedzieć, podwyższając kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

czytaj więcej

Przekształcenie spółki cywilnej

17 Grudzień 2015

Niedawno pisaliśmy o przekształceniu jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Dziś omówimy przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego (niekoniecznie kapitałową). Wydawać by się mogło, że procedura obu przekształceń jest podobna. Ale czy na pewno?

czytaj więcej

Członek Zarządu jako pełnomocnik Spółki

10 Grudzień 2015

Mimo, że udzielenie pełnomocnictwa członkowi Zarządu wydaje się być oczywiście dopuszczalne, to w praktyce wciąż pojawiają się wątpliwości co do jego dopuszczalności, a niektórzy podnoszą, że takie pełnomocnictwo stanowi obejście prawa. Czy słusznie?

czytaj więcej

Spółka z o.o. komandytowa – co to takiego?

1 Grudzień 2015

W ostatnich kilku latach z łatwością można zauważyć, że na rynku pojawiły się spółki, których formę prawną określa się jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (w skrócie Sp. z o.o. Sp. K.). Wiele osób zadawało i zadaje sobie pytanie: co to jest? Czy jest to nowy typ spółki w polskim prawie spółek handlowych? Odpowiedź brzmi: nie. To jest po prostu zwykła spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o., ale bardzo korzystna dla przedsiębiorców.

czytaj więcej

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przez podział spółki

26 Listopad 2015

Ostatnio pisaliśmy o fuzjach, czyli połączeniach spółek. Dziś przedstawimy Wam procedurę zupełnie odwrotną do łączenia, czyli podział spółki. Biorąc pod uwagę jakie korzyści niesie za sobą łączenie spółek można by się zastanawiać czy podział może mieć jakiekolwiek korzyści. Otóż ma, i to wiele!

czytaj więcej