Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej

22 Wrzesień 2016

Procesy fuzji i przejęć dotyczą nie tylko spółek kapitałowych, ale również (i to coraz częściej) spółek osobowych, w szczególności spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Jakie są możliwości przejęcia spółki osobowej? Jakie się wiążą z tym ryzyka i obowiązki?

czytaj więcej

Pułapki prawne przy przeniesieniu przedsiębiorstwa

19 Sierpień 2016

Jakiś czas temu pisaliśmy o aporcie przedsiębiorstwa i związanych z nim korzyściach. Zasygnalizowaliśmy też niebezpieczeństwa związane z wnoszeniem aportu. Dziś postanowiliśmy poświęcić więcej uwagi prawnym pułapkom przy wnoszeniu aportu i ogólnie czynnościom prawnym dotyczącym zbycia przedsiębiorstwa.

czytaj więcej

Użytkowanie udziałów w spółce z o.o.

18 Kwiecień 2016

Udziały w spółce z o.o. jako prawo majątkowe mogą przysługiwać nie tylko z tytułu własności, ale także z tytułu ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, zastaw) czy nawet praw obligacyjnych (dzierżawa). Na początek pragniemy przedstawić Państwu niezwykle praktyczną instytucję użytkowania udziałów.

czytaj więcej

Aport przedsiębiorstwa

6 Kwiecień 2016

W sprawach związanych z fuzjami i przejęciami niejednokrotnie pojawia się pojęcie ?aportu przedsiębiorstwa? lub jego ?zorganizowanej części?. Rzeczywiście, aport jest czynnością bardzo często wykorzystywaną w procesach M&A. Czym jednak jest aport przedsiębiorstwa oraz jakie są jego zalety oraz konsekwencje prawne i podatkowe?

czytaj więcej

Likwidacja spółki z o.o.

24 Marzec 2016

Likwidacja spółki stanowi jedną z form zakończenia działalności i zarazem bytu prawnego spółki. Procedura likwidacji nie ogranicza się jednak do jednej uchwały, lecz wymaga wielu czynności faktycznych i prawnych. Co warto wiedzieć, gdy zamierzamy zlikwidować spółkę z o.o.?

czytaj więcej

Odszkodowanie za uchwalenie planu zagospodarowania

7 Marzec 2016

Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał korzystny wyrok dla klientów kancelarii w sprawie o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości spowodowaną uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa dotyczyła tzw. luki planistycznej, to jest sytuacji, gdy wygasł stary plan, a do uchwalenia nowego doszło dopiero po kilku latach.

czytaj więcej