Zmiana umowy spółki (statutu) spółki kapitałowej w organizacji

21 Listopad 2017

Spółka kapitałowa po jej zawiązaniu, a przed wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje status tzw. ?spółki w organizacji?, czyli nie jest jeszcze osobą prawną, ale posiada podmiotowość jako tzw. ?ułomna osoba prawna?. Czasem zdarza się jednak, że po zawiązaniu, a przed wpisem do KRS, zachodzi potrzeba zmiany umowy spółki lub statutu. Pytanie tylko w jaki sposób zmienić umowę spółki/statut spółki kapitałowej w organizacji?

czytaj więcej

Osobiste uprawnienia wspólnika spółki z o.o. w zakresie prawa głosu

28 Kwiecień 2017

Kodeks spółek handlowych przewiduje określone prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o. Niezależnie od takich kodeksowych praw i obowiązków możliwe jest umowne przyznanie szczególnych korzyści lub też nałożenie szczególnych obowiązków. W umowie spółki dopuszczalne jest przyznanie szczególnych korzyści wspólnikowi, a więc takich uprawnień, które wykraczają poza zakres praw wynikających z modelu przyjętego w KSH. Jak wielokrotnie podkreślono w orzecznictwie, wspólnik może uzyskać szczególne, a więc przyznane właśnie jemu prawa tylko wtedy, gdy umowa spółki tak stanowi.

czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa – podatki

23 Kwiecień 2017

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, w celu zachowania płynności finansowej przedsiębiorstw, rząd przygotował szereg rozwiązań zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Szacowana wartość tarczy antykryzysowej wynosi 212 mld zł. 

czytaj więcej

Zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych

15 Marzec 2017

W poprzednich wpisach kilkukrotnie podkreślaliśmy znaczenie organów uchwałodawczych w spółkach kapitałowych. To właśnie zgromadzenie wspólników i – odpowiednio – walne zgromadzenie akcjonariuszy decyduje o najistotniejszych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych kwestiach w spółce. Należy jednak mieć na uwadze, że swoboda decyzyjna wspólników (akcjonariuszy) przy podejmowaniu uchwał napotyka pewne ograniczenia, których przekroczenie może skutkować uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności uchwały.

czytaj więcej

Dokapitalizowanie spółki kapitałowej przez wspólnika

20 Luty 2017

W działalności spółek kapitałowych często pojawia się moment, w którym konieczne jest ich dokapitalizowanie. Może to nastąpić na przykład w związku z przejściowymi problemami finansowymi albo w związku z planowaną inwestycją. W jaki sposób można dokapitalizować spółkę i na co zwracać uwagę?  

czytaj więcej

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.

17 Styczeń 2017

Nie ulega wątpliwości, że wspólnicy odgrywają w spółce z o.o. fundamentalną rolę, o czym zresztą pisaliśmy niedawno na naszym blogu (wpis pt. ?Prawa i obowiązki wspólników?). Mimo tego w określonych sytuacjach może zdarzyć się tak, że wspólnik – niezależnie od własnej woli – zostanie ze spółki wyłączony.

czytaj więcej

Wniesienie wkładu do spółki

29 Grudzień 2016

Założenie spółki osobowej jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej wiąże się z obowiązkiem wniesienia wkładów przez jej wspólników. Wkłady mają najczęściej charakter pieniężny, nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby ich przedmiotem były ruchomości, świadczenie pracy czy usług bądź też nieruchomość. W tym ostatnim przypadku jeszcze niedawno w praktyce pojawiało się wiele wątpliwości co do formalności jakich należało dochować, aby skutecznie przenieść własność nieruchomości ze wspólnika na spółkę. O co należy zadbać aby nasz wniosek o wpis w księdze wieczystej własności nieruchomości na rzecz nowo założonej spółki osobowej był skuteczny ? tłumaczymy poniżej.

czytaj więcej