Blog

10 grudnia 2018

Podwójne dno podwyższenia opłaty za użytkowanie wieczyste

Wchodząca w życie 1 stycznia 2019 r. ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność ucieszyła wielu Polaków. Problem w tym, że Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego nie zamierzają łatwo oddać swoich gruntów nowym właścicielom. Znalazły już na to sposób – podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste. Podwyżka opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste np. z 20 złotych do 300 złotych spowoduje, że wysokość opłaty za przekształcenie w prawo własności zamiast 400 złotych wyniesie 6000 złotych.

Taką praktykę zastosowano w wielu polskich miastach. Polacy masowo otrzymują informację o podwyższeniu opłaty za użytkowanie wieczyste. Niestety, większość z nich ignoruje przesłane pismo. Tymczasem przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie odbywa się bezpłatnie. Konieczne jest uiszczenie opłaty, która domyślnie rozłożona jest na 20 lat, ale możliwa jest jej wcześniejsza spłata, z dodatkowymi bonifikatami. Wysokość tej opłaty jest uzależniona właśnie od wysokości rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. Im większa opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, tym większa będzie po 1 stycznia 2019 r. opłata za przekształcenie tego prawa w prawo własności.

Nic więc dziwnego, że na koniec 2018 r., jednostki samorządu terytorialnego na złamanie karku wysyłają do użytkowników wieczystych wypowiedzenia dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste ich gruntów. W ten sposób podwyższają wysokość należnej im opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Skarb Państwa i jego przedstawiciele składają wypowiedzenia właśnie teraz, aby zdążyć przed końcem roku i wejściem w życie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Tymczasem w świątecznej zawierusze użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, mogą niestety przegapić 30-dniowy termin na złożenie stosownego wniosku sprzeciwiającego się podwyższeniu.

Co zrobić z wypowiedzeniem? 

Wypowiedzenie przez gminę dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości nie powoduje skutków od razu. Stosownie do brzmienia ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowi ono jedynie „propozycję” nowej opłaty. Użytkownik wieczysty ma 30 dni od dnia otrzymania tego wypowiedzenia na złożenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego bezpłatnego wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Brak złożenia takiego wniosku powoduje uznanie, że użytkownik wieczysty zgadza się na nową wysokość opłaty. We wniosku musi jednak wskazać, dlaczego nie zgadza się z podwyższeniem opłaty i wykazać błędy organu.

Na czym zatem oprzeć taki wniosek i zarzuty do zmiany opłaty? Każdą sprawę należy analizować indywidualnie, lecz najbardziej oczywistym zarzutem jest nieprawidłowe ustalenie wartości nieruchomości. Nową wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustala się bowiem w oparciu o operat szacunkowy, wyceniający wartość tej nieruchomości. Z różnych powodów operat taki może przedstawiać jej zawyżoną wartość, ale nie jest to powód do radości dla jej użytkowników wieczystych, wprost przeciwnie – im wyższa wartość nieruchomości, tym wyższa wartość opłaty rocznej, a w konsekwencji – opłaty za przekształcenie prawa w prawo własności. Warto zatem udać się do organu, który dokonał wypowiedzenia celem zapoznania się z operatem szacunkowym oraz sporządzenia jego fotografii lub kserokopii. W szczególnych przypadkach, konieczne może okazać się stworzenie własnego „kontroperatu” biegłego rzeczoznawcy, który wykaże prawidłową wartość nieruchomości. 

Sporządzenie wniosku i sformułowanie stosowanych zarzutów oraz wzięcie udziału w rozprawie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym warto powierzyć specjalistom. Adwokaci bądź radcy prawni zadbają o to, aby wnioski oraz zarzuty były formalnie i merytorycznie poprawne, zwiększając tym samym szanse na pomyślne zakończenie sprawy, czyli zmniejszenie wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, a tym samym – opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Autor:

Łukasz Rodak – aplikant radcowski, kancelaria Duraj Reck i Partnerzy. 

Więcej na blogu:

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.

 • 16/02/2024

  Daniel Reck

  Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność w 2023 r. i chce zmienić formę opodatkowania na rok 2024 r. tylko do 20 lutego ma czas na złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia. Należy złożyć je za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym – w przypadku przedsiębiorców nie podlegających wpisowi w CEiIDG.

 • 14/02/2024

  Wojciech Sawicki

  15 lutego 2024 r. wchodzi w życie tzw. Ustawa Kamilka, która wprowadzi wiele rozwiązań mających na celu przeciwdziałać zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym i zapewniać ochronę małoletnim. Jeżeli jesteś pracodawcą, a twoja działalność dotyczy wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia, świadczenia porad psychologicznych, rozwoju duchowego, uprawiania sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub też opieki nad nimi, to zanim zatrudnisz nowego pracownika, musisz sprawdzić czy nie jest on przestępcą seksualnym.