Blog

Autor:

 • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę 
  Tomasz Kowolik

  Prawnik, Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy

28 września 2022

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę 

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia biznesu, stąd nie dziwi jej popularność, zwłaszcza wśród wschodzących firm. Z biegiem czasu i rozwoju firmy nierzadko przestaje odpowiadać potrzebom biznesu, a ryzyko gospodarcze po stronie właściciela zaczyna wzrastać. To jest najwłaściwszy moment na rozważenie zmiany formy prawnej na bardziej zaawansowaną i jednocześnie bezpieczniejszą dla przedsiębiorcy. Popularnym i skutecznym rozwiązaniem jest zmiana formy działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wiele firm obawia się jednak tego kroku, ale niesłusznie bo przy odpowiedniej organizacji tego procesu przynosi on profity nie generując ryzyk. Co warto wiedzieć o przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę?

Przede wszystkim to, że bezpośrednie przekształcenie może nastąpić wyłącznie w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną i w takim przypadku spółka staje się kontynuatorem jednoosobowej działalności gospodarczej na zasadzie tzw. sukcesji uniwersalnej, czyli mówiąc prościej „wchodzi w buty” poprzednika, stając się podmiotem praw i obowiązków przekształcanego przedsiębiorcy, w tym w szczególności: stroną zawartych umów, właścicielem całego przedsiębiorstwa oraz podmiotem wydanych zezwoleń i koncesji. 

Przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność od przekształcenia dzielą trzy kroki: 1) czynności przygotowawcze, 2) badanie planu przekształcenia 3) złożenie oświadczenia o przekształceniu oraz rejestracja przekształcenia.

Pierwszy krok polega na przygotowaniu planu przekształcenia, który określi sposób przekształcenia, ustrój spółki która powstanie w wyniku przekształcenia oraz wskaże wartość majątku przedsiębiorstwa. Stąd też niezbędne jest sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia, określającego wartość bilansową przedsiębiorstwa. Plan przekształcenia wymaga formy aktu notarialnego.

Drugi krok to zgłoszenie planu przekształcenia do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby przyszłej Spółki wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta, który zbada plan przekształcenia pod kątem poprawności i rzetelności oraz wydany w tej sprawie opinię.

Trzeci krok polega na złożeniu oświadczenia o przekształceniu (czyli odpowiednika uchwały o przekształceniu), ustanowienie Zarządu oraz uchwalenie aktu założycielskiego przekształconej spółki albo statutu spółki akcyjnej. Oświadczenie to wymaga również formy aktu notarialnego, podobnie jak przyjęcie aktu założycielskiego/statutu. 

Ostatni krok to zgłoszenie przekształcenia do sądu rejestrowego celem zarejestrowania przekształcenia. Zgłoszenia dokonuje się elektronicznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS).

Przekształcenie następuje z chwilą wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Z tą też chwilą przestaje istnieć jednoosobowa działalność gospodarcza, a zaczyna istnieć spółka. Dlatego też, w celu odpowiedniego przygotowania firmy do tak ważnej zmiany, warto złożyć wniosek o dokonanie wpisu przekształcenia na konkretny dzień i przygotować firmę to tej ważnej zmiany, informując kontrahentów i pracowników o planowanej zmianie.

Przy przekształceniu nie można zapomnieć o zmianie danych na kasach fiskalnych, dokumentach oraz w systemach księgowych, co powinno nastąpić w dniu przekształcenia. Ważną zmianą jest także zmiana sposobu prowadzenia księgowości i konieczność otwarcia ksiąg rachunkowych z dniem przekształcenia.

Więcej na blogu:

 • 14/03/2024

  Wojciech Sawicki

  Niemal do wszystkich dotarła już informacja o tym, że od 14 marca 2024 r. pijany kierowca straci samochód albo zapłaci jego równowartość. Opisany przepadek ma zastosowanie w dwóch sytuacjach: jeżeli pijany kierowca spowoduje wypadek (przy stężeniu powyżej 1 promila we krwi jego orzeczenie jest obowiązkowe) lub obligatoryjnie, jeżeli pijany kierowca prowadzi pojazd przy stężeniu alkoholu we krwi nie niższym niż 1,5

 • 14/03/2024

  Marek Gola

  14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w zakresie doręczeń poprzez umieszczenie treści pisma w elektronicznym portalu informacyjnym. Przepisy o e-doręczeniach wprowadzane nowelizacją z 7 lipca 2023 r. (Dz. U., poz. 1860) są pokłosiem kontynuacji zmian w przepisach procesowych związanych z informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. 

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.