Blog

28 listopada 2018

Sąd może skrócić zakaz prowadzenia pojazdów o połowę

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 42 kk.). Celem zakazu jest tymczasowe, a w skrajnych przypadkach permanentne, wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców, którzy mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu. 

12 miesięcy ? to minimalny okres orzekanego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Jednak zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, okres jego obowiązywania ? po spełnieniu określonych warunków ? może zostać znacząco skrócony. W praktyce ?skrócenie? to polega na złagodzeniu zakazu poprzez pozwolenie kierowcy na prowadzenie pojazdów wyposażonych w tzw. ?blokadę alkoholową?. Zgodnie z treścią art. 182a kodeksu karnego wykonawczego, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów w złagodzonej formie, jeśli zakaz wykonywany był co najmniej przez połowę okresu na jaki został orzeczony. 

W efekcie, jeśli zakaz został orzeczony na rok, wnioskodawca po upływie 6 miesięcy może ubiegać się o jego złagodzenie. Z kolei, gdy zakaz został orzeczony dożywotnio, sprawca może ubiegać się o jego złagodzenie po upływie 10 lat. 

Sąd rozpoznając wniosek kierowcy o złagodzenie zakazu prowadzenia pojazdów zbada czy postawa, właściwości, warunki osobiste sprawcy, a także jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego, uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie będzie w przyszłości zagrażało bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Są to podstawowe przesłanki do zastosowania wobec kierowcy-sprawcy dobrodziejstwa złagodzenia zakazu poprzez umożliwienie prowadzenia samochodu wyposażonego w blokadę alkoholową.

Sama blokada alkoholowa jest urządzeniem technicznym uniemożliwiającym uruchomienie silnika pojazdu, jeśli zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1dm3. Sprzedażą i montażem tego typu urządzeń zajmują się profesjonalne firmy. 

Więcej na blogu:

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.

 • 16/02/2024

  Daniel Reck

  Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność w 2023 r. i chce zmienić formę opodatkowania na rok 2024 r. tylko do 20 lutego ma czas na złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia. Należy złożyć je za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym – w przypadku przedsiębiorców nie podlegających wpisowi w CEiIDG.

 • 14/02/2024

  Wojciech Sawicki

  15 lutego 2024 r. wchodzi w życie tzw. Ustawa Kamilka, która wprowadzi wiele rozwiązań mających na celu przeciwdziałać zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym i zapewniać ochronę małoletnim. Jeżeli jesteś pracodawcą, a twoja działalność dotyczy wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia, świadczenia porad psychologicznych, rozwoju duchowego, uprawiania sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub też opieki nad nimi, to zanim zatrudnisz nowego pracownika, musisz sprawdzić czy nie jest on przestępcą seksualnym.