Kategoria: Blog

Sąd może skrócić zakaz prowadzenia pojazdów o połowę

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 42 kk.). Celem zakazu jest tymczasowe, a w skrajnych przypadkach permanentne, wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców, którzy mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu. 

12 miesięcy ? to minimalny okres orzekanego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Jednak zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, okres jego obowiązywania ? po spełnieniu określonych warunków ? może zostać znacząco skrócony. W praktyce ?skrócenie? to polega na złagodzeniu zakazu poprzez pozwolenie kierowcy na prowadzenie pojazdów wyposażonych w tzw. ?blokadę alkoholową?. Zgodnie z treścią art. 182a kodeksu karnego wykonawczego, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów w złagodzonej formie, jeśli zakaz wykonywany był co najmniej przez połowę okresu na jaki został orzeczony. 

W efekcie, jeśli zakaz został orzeczony na rok, wnioskodawca po upływie 6 miesięcy może ubiegać się o jego złagodzenie. Z kolei, gdy zakaz został orzeczony dożywotnio, sprawca może ubiegać się o jego złagodzenie po upływie 10 lat. 

Sąd rozpoznając wniosek kierowcy o złagodzenie zakazu prowadzenia pojazdów zbada czy postawa, właściwości, warunki osobiste sprawcy, a także jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego, uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie będzie w przyszłości zagrażało bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Są to podstawowe przesłanki do zastosowania wobec kierowcy-sprawcy dobrodziejstwa złagodzenia zakazu poprzez umożliwienie prowadzenia samochodu wyposażonego w blokadę alkoholową.

Sama blokada alkoholowa jest urządzeniem technicznym uniemożliwiającym uruchomienie silnika pojazdu, jeśli zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1dm3. Sprzedażą i montażem tego typu urządzeń zajmują się profesjonalne firmy.