Blog

Autor:

 • Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości. Co na to Trybunał Konstytucyjny?
  Przemysław Chmielowski

  Aplikant adwokacki, Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy

10 lutego 2023

Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości. Co na to Trybunał Konstytucyjny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku ujawniania wykroczenia polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożenia większej niż dopuszczalna ilości osób, starosta wydaje decyzję administracyjną o czasowym zatrzymaniu prawa jazdy. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Do chwili ogłoszenia wyroku Trybunału (13 grudnia 2022 roku, sygn. akt K 4/21), podstawą wydania takiej decyzji była w każdym przypadku informacja przekazywana przez organ kontroli ruchu drogowego (najczęściej Policję) o ujawnieniu wykroczenia.

Przepisy w tym zakresie budziły wątpliwości konstytucyjne, z uwagi na to, że kierowca zasadniczo pozbawiony był możliwości podjęcia „obrony” w postępowaniu administracyjnym przed starostą i nie mógł przedstawiać dowodów przemawiających na swoją korzyść.

Trybunał w uzasadnieniu wyroku wskazał jednak, że niezgodność z Konstytucją obejmuje sytuacje, w której kierowca kwestionuje fakt popełnienia wykroczenia, a mimo tego, starosta obowiązany był obligatoryjnie wydać decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wyłącznie na podstawie informacji przekazanej przez Policję.

Zdaniem Trybunału wyrok nie obejmuje natomiast sytuacji, w której kierowca przyjął mandat karny, bowiem uznał tym niejako swoją odpowiedzialność. Takie stanowisko rodzi jednak wątpliwości z uwagi na to, że postępowanie administracyjne (prowadzone przez starostę) i postępowanie karne (zakończone „przyjętym” mandatem karnym) to dwa oddzielne postępowania. Jakkolwiek przyjęcie mandatu karnego kredytowanego stanowi niejako uznanie przez kierowcę swojej odpowiedzialności i grzywny, tak kierowca może kwestionować przykładowo jakość dokonanego pomiaru prędkości i twierdzić, że nie doszło do jej przekroczenia o ponad 50 km/h, a zatem nie ziściła się przesłanka zatrzymania prawa jazdy.

W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego i jego uzasadnienia, obecnie nie budzi wątpliwości, że niekonstytucyjność dotyczy kierowców, którzy nie przyjęli mandatu. W odniesieniu do kierowców, którzy przyjęli mandat sytuacja nie jest jednoznaczna. Zważając  jednak na to, że wyrok został wydany niedawno, brakuje na razie praktyki organów administracji (starostów), czy interpretacji dokonanych przez sądy administracyjne. Najprawdopodobniej z biegiem czasu pojawią się decyzje i orzeczenia sądów w tym zakresie, natomiast obecnie warto podjąć próbę dochodzenia swoich praw przed starostą, a następnie – Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Więcej na blogu:

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.

 • 16/02/2024

  Daniel Reck

  Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność w 2023 r. i chce zmienić formę opodatkowania na rok 2024 r. tylko do 20 lutego ma czas na złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia. Należy złożyć je za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym – w przypadku przedsiębiorców nie podlegających wpisowi w CEiIDG.

 • 14/02/2024

  Wojciech Sawicki

  15 lutego 2024 r. wchodzi w życie tzw. Ustawa Kamilka, która wprowadzi wiele rozwiązań mających na celu przeciwdziałać zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym i zapewniać ochronę małoletnim. Jeżeli jesteś pracodawcą, a twoja działalność dotyczy wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia, świadczenia porad psychologicznych, rozwoju duchowego, uprawiania sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub też opieki nad nimi, to zanim zatrudnisz nowego pracownika, musisz sprawdzić czy nie jest on przestępcą seksualnym.