Blog

Autorzy:

 • Zmiany w zakresie crowdfundingu udziałowego w spółkach z o.o.
  Michał Skrzypczak

  Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy

 • Zmiany w zakresie crowdfundingu udziałowego w spółkach z o.o.
  Daniel Reck

  Adwokat, Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy

26 listopada 2023

Zmiany w zakresie crowdfundingu udziałowego w spółkach z o.o.

Crowdfunding udziałowy, czyli finansowanie społecznościowe, stało się popularnym sposobem pozyskiwania kapitału dla przedsięwzięć gospodarczych. Jednak od 10 listopada 2023 roku, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) nie będą mogły korzystać z tej formy finansowania. Zmiany w przepisach Kodeksu spółek handlowych wprowadzają zakaz oferowania nabycia istniejących lub objęcia nowych udziałów w spółce z o.o. nieoznaczonemu adresatowi. 

Geneza crowdfundingu

Crowdfunding udziałowy, zwany również equity crowdfunding, jest jedną z form finansowania społecznościowego. Polega on na pozyskiwaniu przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. określonej sumy pieniężnej poprzez ofertę publiczną dla inwestorów prywatnych. W zamian za te środki, przedsiębiorcy emitują udziały w spółce z o.o., które stają się własnością sponsorów przedsięwzięć. Crowdfunding w Polsce był regulowany przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 oraz ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Zmiany w przepisach Kodeksu spółek handlowych

Z dniem 10 listopada 2023 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych dotyczące crowdfundingu udziałowego w spółkach z o.o. Nowe przepisy wprowadzają zakaz składania ofert nabycia istniejących udziałów lub objęcia nowo utworzonych udziałów w sp. z o.o. nieokreślonym adresatom. Dotychczasowe możliwości finansowania spółek z o.o. poprzez crowdfundingu udziałowego były ograniczone, głównie ze względu na konieczność przeprowadzenia czynności sprzedaży udziałów w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jednak teraz, zgodnie z nowymi przepisami, spółki z o.o. całkowicie tracą możliwość korzystania z tej formy finansowania.

Skutki wprowadzenia zakazu jako nowe wyzwania dla przedsiębiorców

Wprowadzenie zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z o.o. może mieć istotne konsekwencje dla przedsiębiorców. Dotychczasowe praktyki pozyskiwania kapitału poprzez platformy crowdfundingowe, organizację eventów czy spotkań biznesowych zostają zakazane. Spółki z o.o. będą musiały poszukać alternatywnych źródeł finansowania, takich jak kredyty bankowe, inwestorzy aniołowie biznesu, fundusze venture capital czy dotacje publiczne. Jednak te formy finansowania mogą być trudniejsze do uzyskania niż crowdfunding udziałowy, który był dostępny dla szerokiego kręgu inwestorów prywatnych.

Bezpieczeństwo inwestorów

Wprowadzenie nowych przepisów ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów oraz zapewnienie stabilności i transparentności dla przedsiębiorców. Crowdfunding udziałowy niesie ze sobą pewne ryzyko, zwłaszcza dla nieprofesjonalnych inwestorów, którzy mogą nie mieć odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu. Zakaz oferowania udziałów do nieoznaczonego adresata oraz promowania nabycia udziałów ma na celu ograniczenie ryzyka dla inwestorów, którzy mogliby podjąć nieprzemyślane decyzje inwestycyjne.

Kodeks spółek handlowych a crowdfunding

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych dotyczące crowdfundingu udziałowego w spółkach z o.o. są częścią szerszego procesu regulacji tego rynku. Crowdfunding nadal będzie dostępny dla innych form spółek, takich jak spółki akcyjne czy spółki komandytowo-akcyjne, gdzie obowiązują inne przepisy regulujące pozyskiwanie kapitału.

Konsekwencje naruszenia zakazu  

Naruszenie zakazu składania ofert nabycia istniejących lub objęcia nowych udziałów nieoznaczonym adresatom grozi karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do 6 miesięcy. 

Podsumowanie

Zakaz crowdfundingu udziałowego w spółkach z o.o. obowiązujący od 10 listopada 2023 roku ma istotne konsekwencje dla przedsiębiorców. Spółki z o.o. będą musiały poszukać innych źródeł finansowania, a przedsiębiorcy będą musieli dostosować swoje strategie pozyskiwania kapitału do nowych przepisów. Wprowadzenie zakazu ma na celu ochronę inwestorów, ale może również utrudnić rozwój i wzrost przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy będą musieli być kreatywni i elastyczni w znalezieniu innych form finansowania, które pozwolą im nadal rozwijać swoje projekty i przedsięwzięcia.

Więcej na blogu:

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.

 • 16/02/2024

  Daniel Reck

  Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność w 2023 r. i chce zmienić formę opodatkowania na rok 2024 r. tylko do 20 lutego ma czas na złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia. Należy złożyć je za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym – w przypadku przedsiębiorców nie podlegających wpisowi w CEiIDG.

 • 14/02/2024

  Wojciech Sawicki

  15 lutego 2024 r. wchodzi w życie tzw. Ustawa Kamilka, która wprowadzi wiele rozwiązań mających na celu przeciwdziałać zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym i zapewniać ochronę małoletnim. Jeżeli jesteś pracodawcą, a twoja działalność dotyczy wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia, świadczenia porad psychologicznych, rozwoju duchowego, uprawiania sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub też opieki nad nimi, to zanim zatrudnisz nowego pracownika, musisz sprawdzić czy nie jest on przestępcą seksualnym.