Kariéra

Katovická Advokátní kancelář Duraj Reck a Partneři je týmem, který řídí zkušení právníci a který se zabývá řadou právních oborů.
Díky tomuto přístupu zajišťujeme našim zaměstnancům možnost spolupracovat na různorodých projektech, což má za následek výměnu znalostí a získávání praktických dovedností.

Pří práci klademe důraz na otevřenou komunikaci, vzájemný respekt a orientaci na neustálý rozvoj a hledání výzev. Jsme hrdi na tým, který tvoříme ? zkušený, ale stále plný nadšení.

Zájemce o práci nebo praxi v katovické Advokátní kanceláři Duraj Reck a Partneři prosíme o zaslání CV společně s motivačním dopisem na adresu:

Duraj Reck i Partnerzy Kancelaria Adwokacka
ul. Gliwicka 5
40-079 Katowice

nebo také elektronicky na e-mailovou adresu: kancelaria@durajreck.com

Advokátní a rádcovské koncipienty navíc žádáme o zaslání žádostí společně s:

1. usnesením o pozitivním výsledku zkoušky pro koncipienturu;
2. právním posudkem na libovolné téma.

Děkujeme za zaslané žádosti o zaměstnání!