Kategoria: Specializace

Antimonopolní právo a ochrana práv spotřebitelů

Katovická Advokátní kancelář Duraj & Reck a Partneři poskytuje právní služby, jejichž cílem je ochrana klientů proti protiprávnímu, negativnímu jednání účastníků trhu. Tím také působíme proti praktikám, které omezují konkurenci. Našimi zákazníky jsou jak podnikatelé, tak i spotřebitelé. Účastníme se vysvětlovacích řízení, antimonopolních řízení a řízení ve věci praktik, které porušují kolektivní zájmy spotřebitelů. Pokud stojíme na straně podnikatelů, chráníme jejich zájmy, bojujeme proti dohodám, které porušují konkurenční prostředí, čili smlouvám silnějších podnikatelů proti jejich slabším konkurentům. Chráníme naše klienty proti podnikatelům, kteří zneužívají své dominantní pozice. Stojíme také na druhé straně a chráníme naše klienty proti nepravdivými podezřením, že používají praktiky, které porušují konkurenční prostřední, a zneužívají své dominantní pozice. Navíc zastupujeme naše klienty v antimonopolním řízení, které souvisí zejména s procesem fúzí. Naopak na straně spotřebitelů zastupujeme klienty, jejichž práva, garantované polskými právními předpisy a právními normami Evropské unie, byla porušena protiprávním jednáním podnikatelů. Zejména chráníme zájmy spotřebitelů, kteří se stali obětí nepoctivého jednání podnikatelů, které spočívalo v používání chybných vzorů smluv (obchodních podmínek, tarifů, ceníků atd.), nejasných smluvních formulací a nevýhodných obsahů smluv uvedených malým písmem. Chráníme spotřebitele také proti prodejcům, kteří se vyhýbají odpovědnosti za vady prodaného zboží (neshodnost zboží se smlouvou).