Kategoria: Specializace

Boj proti nekalé soutěži s ohledem na tzv. zalistovací poplatky

Věcná příprava a v praxi osvědčené procesní strategie jsou zárukou účinného uplatnění práv z titulu tzv. zalistovacích poplatků. Zalistovací poplatky jsou názvem pro veškeré poplatky (s výjimkou obchodní marže), které obchodní řetězce vybírají za přijetí zboží k prodeji od dodavatelů. Zákon ze dne 16. dubna 1993 o potírání nekalé soutěže uvádí, že skutkem nekalé soutěže je ztěžování přístupu na trh jiným podnikatelům prostřednictvím jiných poplatků za přijetí zboží k prodeji, než je obchodní marže. Obchodní řetězce protiprávně vybírají zalistovaní poplatky od dodavatelů, čímž podmiňují prodej jejich zboží ve svých prodejnách. Zalistovací poplatky jsou vybírány společnostmi, které provozují velkoplošné prodejny, pod různými názvy např, jako poplatky za marketingové služby, za obchodní konzultace, logistické a přepravní poplatky, za intenzifikaci obchodní spolupráce, podmiňovací bonus, potransakční rabat z titulu optimalizace objednávek a dodávek, sortimentový bonus, náklady na věrnostní karty, akční sleva, poplatky z titulu otevření nového supermarketu nebo hypermarketu, výprodejní poplatek, poplatek za umístění loga na určeném místě prodejny, poplatky za zavedení nového výrobku, poplatky za zvláštní označení zboží. Všechny výše uvedené poplatky (a další podobné) jsou vybírány protiprávně, způsobem, který je v rozporu se zákonem, a představují čin nekalé soutěže. Za porušení zákazu nekalé soutěže zákon stanovuje odpovědnost za škodu podnikatele vůči dodavateli a poskytuje oprávněným různorodé právní nástroje. Dodavatel, který je obětí činu nekalé soutěže může např. vymáhat před soudem od obchodního řetězce: zanechání protiprávního jednání, odstranění následků protiprávního jednání, nápravu způsobené škody, vrácení protiprávně přijatých výhod. Přestože zákon stojí na straně dodavatelů, uplatňování nároků před soudem je dlouhý a vyčerpávající proces, ve kterém vyhrává ten silnější. Proto také často navzdory evidentním důkazům dodavatelé, kteří se samostatně zastupují u soudu, prohrávají s provozovateli supermarketů a hypermarketů, které zastupují velké právní kanceláře. Katovická Advokátní kancelář Duraj & Reck a Partneři vychází vstříc problémům malých a středních podnikatelů, kteří se zabývají dodávkami zboží do sítí velkých obchodních řetězců. Díky našim bohatým zkušenostem v této oblasti vyhráváme procesy s obchodními řetězci o vrácení zalistovacích poplatků a náhradu škody. Nabízíme vám komplexní právní servis v oblasti uplatnění práv z titulu protiprávně vybíraných poplatků