Kategoria: Specializace

Daňová optimalizace

Toto řešení umožňuje snížit daňovou zátěž firmy a zlepšit výsledek hospodaření. Daňová optimalizace se stává faktorem, který stále ve větší míře ovlivňuje rozhodování podnikatelů. Její výsledky umožňují zlepšit činnost podniku, větší hospodářské struktury nebo dokonce jednotlivé transakce z hlediska stanovení daňového výsledku hospodaření, využití dostupných zdrojů financování a analýzy daňového rizika. Poskytujeme poradenství při výběru optimálního tvaru a průběhu hospodářských transakcí a při restrukturalizaci forem podnikání ve vztahu k jednotlivým podnikům, kapitálovým skupinám nebo s využitím jurisdikce zemí s mírným daňovým režimem. Náš tým využívá legálních metod daňové optimalizace. Vybírá ty, které jsou nejvýhodnější z hlediska podnikání našeho klienta. Navrhuje takové daňové přístupy a občanskoprávní řešení, která umožňují zajistit předpokládané obchodní výsledky při současném dosažení reálných ekonomických zvýhodnění.