Kategoria: Specializace

Daňově-právní audity

Naše kancelář má široké zkušenosti v oblasti realizace daňově-právních auditů. Na požádání našich klientů ? v rámci finančně-právních auditů ? naši zaměstnanci provedou analýzu právního stavu z hlediska případných hrozeb a posouzení rizika. Identifikace nedostatků umožňuje navrhnout a zavést nápravná řešení, která mohou odstranit nebo významně omezit existující právní rizika. Analýza právního stavu daného subjektu nám umožňuje formulovat závěry a poukázat na aspekty, které vyžadují nápravu tak, aby došlo ke zlepšení jeho fungování. Právní analýzy, které realizuje Advokátní kancelář Duraj & Reck a Partneři, jsou obvykle spojeny s plánovanými transakcemi nákupu nebo prodeje daného subjektu nebo s převzetím či sloučením s jiným subjektem. Důsledná realizace daňově-právního auditu poskytuje možnost připravit optimální model plánované transakce a také umožňuje připravit odpovídající strategii pro vyjednávání.