Kategoria: Specializace

Důlní škody

Právníci naší kanceláře mají rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v procesech s těžebními společnostmi o náhradu škod způsobených provozem důlních závodů (tzv. důlní škody). Naše kancelář od samotného počátku své existence poskytuje právní servis osobám poškozeným důlní činností ve sporech se provozovateli dolů. Pokles a zatopení pozemků a s nimi také stavebních objektů, které jsou na nich umístěny, silnic a pěstebních ploch jsou v oblasti hornoslezské aglomerace rozšířeným problémem. Navzdory evidentní odpovědnosti společností, které se zabývají těžbou černého uhlí a dalších hornin, je získání náhrady škod způsobených provozem důlního závodu velmi obtížné. Naše kancelář se specializuje na vymáhání náhrady škod od provozovatelů dolů za tzv. důlní škody ve prospěch našich klientů. Právní servis v této oblasti zahrnuje obligatorní smírčí řízení a v případě jeho negativního výsledku také soudní řízení. Při zastupování klienta dbáme na to, aby důlní škoda byla představena v celkovém rozsahu a byla adekvátně oceněna. Zvláštní pozornost věnujeme přípravě posudků soudních znalců, které pro řízení představují klíčový důkaz. Naše zkušenosti čítají desítky vyhraných procesů o náhradu škody v částkách, které mnohonásobně překročily kompenzace, které nabízeli naši oponenti ve smírčím řízení.