Kategoria: Specializace

Energetické právo

V energetickém sektoru nabízíme našim zákazníkům především právní servis v oblasti oborového poradenství, zastupování v řízeních na udělení koncese pro obchod s palivy a na dodávky energie. Náš tým zastupuje klienty také v řízeních u Energetického regulačního úřadu (Urząd Regulacji Energetyki), zejména při odvolání proti rozhodnutí ERÚ. Služby, které poskytuje advokátní kancelář Duraj & Reck a Partneři v oblasti energetiky, zahrnují: přípravu právních analýz konkrétních projektů (např: stavbu větrných farem), posuzování smluv, včetně smluv o poskytnutí veřejné dotace na realizaci daného projektu, přípravu nebo posuzování návrhů smluv, které souvisejí s konkrétním projektem, zejména smluv o pronájmu pozemků, smluv o dílo, smluv na stavební práce (včetně elektroinstalačních prací) a smluv se subdodavateli v rámci dodávek jednotlivých součástí atd. Při řízení před ERÚ a Soudem pro ochranu konkurence a spotřebitelů (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), který je odvolacím orgánem, uplatňujeme pro nejlepší zastupování zájmů našich klientů naše dlouholeté zkušenosti v oboru, což vede k pozitivním rozhodnutím ve prospěch klienta.