Kategoria: Specializace

Farmaceutické právo

Advokátní kancelář Duraj & Reck a Partneři se může pochlubit bohatými zkušenostmi, které získala v oblasti servisu farmaceutickým výrobcům, farmaceutickým velkoobchodům a lékárnám. Znalosti a schopnosti z této oblasti mají nezpochybnitelný význam na specifickém trhu farmaceutických subjektů, kde úřední dohled nad podnikatelskou činností vyžaduje také znalost praxe státních orgánů. Plodem těchto zkušeností je řada úspěchů, kterých jsme dosáhli jak na domácí, tak i mezinárodní půdě. Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména projektům, které souvisejí s procedurou uvádění zboží na trh a distribucí léčiv a zdravotních výrobků. Předmětem zájmu našich právníků je také široce chápaný marketing léků a zdravotnických výrobků a také marketing lékáren.