Kategoria: Specializace

Finanční audity

Naše služby jsou založeny na znalostech a zkušenostech auditorů. Správné posouzení finanční situace podnikatelských subjektů má rozhodující význam pro přijímání klíčových obchodních rozhodnutí. Hlavní roli zde hraje kontrola finančních informací externím specialistou. Naše služby, které jsou založeny na zkušenostech auditorů, zahrnují např. finanční due dilligence jako základní metodu posouzení důvěryhodnosti podnikatelského subjektu před provedením investice. Ve fázi sestavování plánu na zapojení advokátní kanceláře do procesu vedeme před zahájením prací s každým klientem pečlivý rozhovor. Toto řešení nám umožňuje vybrat vhodný rozsah a postup finančního auditu v závislosti na účelu, který má být dosažen z hlediska zájmu klienta. Výsledkem finančního due diligence je zpráva o finančním auditu podepsaná auditorem. Auditoři zaměstnaní v Advokátní kanceláři Duraj & Reck a Partneři mají odborné znalosti v oblasti národních i mezinárodních účetních standardů. Jsou připraveni vyřešit i ty nejobtížnější případy. Každé investici, nákupu nebo prodeji akcií nebo podílů musí předcházet důvěryhodná kontrola aktiv podnikatelského subjektu. Naše kancelář uplatňuje v této oblasti nejnovější nástroje finančního modelování a zaměstnává odborníky, kteří jsou zárukou důvěryhodného posouzení.