Kategoria: Specializace

Fúze a akvizice (M&A) a převod společností

Specializujeme se na právní služby při fúzích, akvizicích a převodech společností. Jednou ze specializací naší advokátní kanceláře je také poradenství a zastupování klientů v oblasti fúzí a akvizic společností (tzv. M&A). Poskytujeme právní poradenství v rámci slučování, rozdělování a transformace obchodních společností a zajišťujeme servis v oblasti prodeje a transformace podniků. Naše služby zahrnují celý proces činností, počínaje sestavením plánu transformace přes vyhotovení účetního auditu, informování společníků, přijímání usnesení na valné hromadě společnosti, soudní řízení a konče oznámením o sloučení (rozdělení, transformaci). Realizujeme také operace sloučení a transformace, které spočívají ve vytvoření nových podnikatelských subjektů, a převod veškerých práva a povinnosti z dosavadních na nově vzniklé subjekty. S tím neodmyslitelně souvisí převod podniků a jejich organizačních složek. Naše advokátní kancelář nabízí nejen komplexní právní pomoc v oblasti činností, které souvisejí se široce chápanými fúzemi, akvizicemi a převodem společností, ale také zajišťuje úplný logistický servis tohoto procesu prostřednictvím organizace nezbytných schůzí a jednání a také zajištění služeb notáře, auditora, daňového poradce, soudního překladatele a odborníků z dalších oblastí, jejichž pomoc je nezbytná. Klíčový význam má z hlediska zájmů klienta způsob, kterým tato operace probíhá. Stejného výsledku lze dosáhnout volbou různých cest (forem jednání). Naším úkolem je zpracovat takovou strategii, která je pro klienta nejvýhodnější z hlediska času, nákladů, daňových povinností, pracnosti a přínosů a rizik, které s operací souvisejí. Díky námi připraveným koncepcím naši klienti šetří čas a peníze a celý proces transformace, fúze nebo převodu společnosti probíhá dynamicky a s minimálním úsilím klienta. V případě převzetí společností nebo celých podnikatelských subjektů nabízíme naším klientům realizaci kompletního právního auditu due diligence, jehož závěrečná zpráva zobrazuje majetkový a právní stav posuzovaného subjektu nebo předmětu a doporučení a upozornění k procesu převzetí. Naše služby zahrnují také zastupování zákazníků před všemi orgány veřejné správy, se kterými je nezbytná spolupráce v rámci procesu transformace (fúze nebo akvizice), zejména s Úřadem pro ochranu konkurence a spotřebitelů (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Energetickým regulačním úřadem (Urząd Regulacji Energetyki), Úřadem pro elektronickou komunikaci (Urząd Komunikacji Elektronicznej) a finančními úřady a komorami.