Kategoria: Specializace

IT a komunikační technologie

Naši právníci mají bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb pro projekty z oboru IT a komunikačních technologií. Všeobecná globalizace, způsobená také dynamickým technologickým vývojem a s tím souvisejících nových komunikačních prostředků, vyžaduje inovativní přístup také v oblasti poskytování právních služeb pro klienty, kteří působí na trhu nových technologií a v IT oboru. Vycházíme vstříc očekáváním klientů z oboru IT a komunikačních technologií, a proto advokátní kancelář Duraj & Reck a Partneři poskytuje širokou paletu služeb, které zahrnují telekomunikační právo (zejména služby poskytované elektronicky), ochranu duševního vlastnictví (včetně průmyslového vlastnictví), ochranu osobních údajů a neveřejných informací, ochranu konkurence se zvláštním důrazem na ochranu obchodního tajemství, a také všechny další právní obory, jejichž teoretická i praktická znalost je nezbytná pro komplexní přístup k tématu.