Kategoria: Specializace

Korporátní poradenství

Při poskytování právních služeb našim klientům máme vždy na zřeteli především individuální potřeby a zajištění právní ochrany. Vojevůdce je sloupem podpírajícím stát. Stát je silný, dokud je sloup celý. Stát je slabý, když byl sloup narušen. Sun-c‘ ?Umění války? Individuální poradenství, zkušený tým, komplexní služby ? to jsou nástroje, které uplatňujeme při každodenní spolupráci s klienty. Našim korporátním klientům nabízíme komplexní právní služby jak v oblasti zakládání společností a jejich oddělení a poboček, nadací a sdružení, tak i v oblasti akvizic, fúzí nebo převzetí stávajících společností (tzv. transakce M&A). Pro naše klienty navíc zajišťujeme také běžný právní servis pro management a dozorčí rady společností a pro řádné a mimořádné valné hromady společníků (nebo valné hromady akcionářů). Dlouholeté zkušenosti a kvalifikovaní odborníci umožňují našim klientům řešit tyto situace rychlým a bezpečným způsobem. Korporátní poradenství zahrnuje také právní servis, který souvisí s organizací financování společností (současně prostřednictvím vlastních i cizích prostředků), vedením procesů restrukturalizace zadlužení společností a také s úpadkovým řízením nebo reorganizací (postępowanie naprawcze). Poskytujeme právní servis nezbytný pro běžný provoz firmy, např. přípravu právních expertíz, posudků, analýz, návrhů smluv, přípravu návrhů interních dokumentů, tzn. obchodních podmínek, usnesení atd. Jménem našich klientů vedeme jednání o širokém spektru smluv. Zastupujeme klienty v řízeních před správními, daňovými, exekučními orgány, soudy nebo v mimosoudních řízeních ? od přípravy příslušných dokumentů až po fyzické zastupování.