Kategoria: Specializace

Nemovitosti a stavební investice

Naše kancelář poskytuje služby související s nákupem, prodejem a využíváním nemovitostí. Zajišťujeme nejen právní poradenství, ale také pomoc při získání nezbytných správních rozhodnutí a povolení. Připravujeme smlouvy pro plánované investice. Poskytujeme právní služby související s využitím nemovitostí a jejich řízením. Právníci, kteří jsou zkušení v této oblasti, připravují nezbytné smlouvy a veškeré dokumenty a současně věnují pozornost na daňovým a finančním aspektům investice. Jako kancelář, která poskytuje komplexní právní služby, se zabýváme také právním poradenstvím při získávání úvěrů, půjček a dalších závazků zajišťovaných prostřednictvím nemovitostí a poradenstvím v oblasti předávání nemovitostí do užívání třetím osobám (ve formě nájemní smlouvy, pronájmu, výpůjčky). Naše právní služby zahrnují poradenství ve všech fázích procesu od vyjednávání přes přípravu investice až po její realizaci a předání.