Kategoria: Specializace

Obchodní smlouvy

Snažíme se chránit zájmy našich klientů v maximálně možné míře. V nabídce služeb, které poskytuje naše advokátní kancelář, se nacházejí také ty, které souvisejí s různým typem obchodních smluv ? od kupních smluv a smluv o přepravě, přes smlouvy o stavebních pracích nebo využívání majetku až po rozsáhlé smlouvy, které zahrnují realizaci průmyslových objektů, administrativních a obchodních komplexů, nebo také smlouvy na prodej podniků atd. Za svou dlouholetou praxi naše advokátní kancelář poskytovala poradenství v řadě těchto projektů, a to jak na straně investora, tak i na straně dodavatele. Proto máme široký přehled o oblasti rizik a výzev, které se týkají tohoto typu smluv. Dokážeme předvídat případná rizika a jsme schopni jim předcházet už ve fázi přípravy smlouvy. Spolupráce, kterou s klientem navážeme v průběhu přípravy, vyjednávání a uzavírání smlouvy, často pokračuje také ve fázi její realizace. Připravujeme návrhy obchodních smluv, bereme také v úvahu daňové záležitosti, které souvisejí s typem občanskoprávních řešení, a možnosti financování realizace daných projektů