Kategoria: Specializace

Pracovní právo

Služby, které naše kancelář poskytuje v oblasti pracovního práva, zahrnují jak individuální, tak i kolektivní pracovní právo. Našimi klienty jsou jak zaměstnavatelé a jejich svazy, tak i zaměstnanci a jejich odbory. Naše klienty, kteří jsou zaměstnavateli, podporujeme v celém procesu, který souvisí se pracovním poměrem ? od jeho navázání se zaměstnancem až po jeho vypršení. Týká se to také ukončení pracovního poměru v oblasti sporného pracovního práva, včetně vyjednávání a zastupování zaměstnavatele ve sporu se zaměstnancem. Poskytujeme také komplexní poradenství v oblasti: vztahů s odborovými svazy, fúzí a akvizic, které souvisejí s migrací zaměstnanců, kolektivních sporů, konzultací se zástupci zaměstnanců, dalších záležitostí souvisejících s pracovním poměrem. Kancelář připravuje a posuzuje návrhy všech pracovněprávních aktů, včetně smluv, podmínek, stanov a nařízení, která stanovují práva a povinnosti účastníků pracovního poměru. V případě plánovaného propouštění jednotlivců i skupin kancelář provádí audity, které posuzují přípustnost, shodu s právními předpisy, opodstatněnost a možnosti následků postupu, pro který se zaměstnavatel rozhoduje. Poskytujeme také právní pomoc v rámci optimalizace práce z hlediska pracovního harmonogramu, dovolených, zaměstnaneckých práv, která souvisejí s rodičovstvím, a také právní pomoc v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hmotné odpovědnosti zaměstnanců za škodu.