Kategoria: Specializace

Trestní právo, finanční a hospodářské trestní právo

Advokáti naši kanceláře mají dlouholeté zkušenost s vedeních trestních případů. Stáli jak na straně zmocněnce poškozeného (podpůrného žalobce nebo soukromého žalobce) i na straně obhájce obviněného. Zkušenosti našeho týmu se týkají nejen klasické trestněprávní obhajoby, ale také obhajoby v procesech hospodářských trestných činů, včetně daňových přestupků a trestných činů. Poskytování služeb obhájce zahrnuje přípravu strategie obhajoby a následné zastupování v roli obhájce po celou dobu trestního procesu počínaje od sestavením námitek, přes celé přípravné řízení, soudní řízení v první i druhé instanci a také (v případě nutnosti) podání a řešení odvolání, až po výkonné řízení. Existuje-li důvodné podezření, že se klient stal obětí trestného činu (zejména hospodářského trestného činu), advokátní kancelář Duraj & Reck a Partneři přijme opatření, která směřují k přivolání domnělého pachatele k trestní odpovědnosti. V této záležitosti informuje orgány činné v trestním řízení a následně zastupuje poškozeného v přípravném a soudním řízení. V případě nutnosti naše služby zahrnují také podání subsidiární nebo soukromé žaloby. O maximální profesionalitě a úspěšnosti naší kanceláře svědčí desítky trestních procesů ukončených zmírňujícími a často osvobozujícími rozsudky pro obviněné.