Kategoria: Specializace

Uplatňování nároků a vymáhání pohledávek

Za stávající ekonomické situace je vymáhání pohledávek noční můrou podnikatelů, a to zejména z neuhrazených faktur a faktur po datu splatnosti. Zdánlivě přímá a jednoduchá cesta vymáhání pohledávek je ve skutečnosti dlouhá, únavná a klopotná a dosažení cíle, kterým je úhrada celé pohledávky, je komplikované. Finanční obtíže řady podnikatelů a prověřené metody, jak se vyhýbat placení pohledávek a prodlužovat řízení, vedou k tomu, že řada věřitelů začíná mít finanční problémy způsobené nedobytnými pohledávkami. Tým právníků, kteří pracují v naši kanceláři, má bohaté zkušenosti s uplatňováním občanských práv, včetně finančních nároků. Naše zkušenost zahrnuje nejen vyhrané (častokrát vyčerpávající) soudní procesy, ale také úspěšné vymáhání prostřednictvím exekuce. K tomu, aby byla pohledávka uhrazena, nestačí podat žádost o zahájení exekuce. Aktivní účast našich právníků v exekučním řízení a také jejich znalosti a schopností vedou k tomu, že v procesech, ve kterých zastupujeme naše klienty, dosahujeme častokrát vyšší úspěšností, než při řízeních ponechaných výhradně v gesci exekučního orgánu. V rámci komplexního servisu při vymáhání pohledávek představujeme našim klientům soubor zlatých pravidel pro předcházení vzniku dluhů, naopak v případě, že dluhy už vznikly, provádíme celkovou ekonomickou analýzu a směřujeme případ k odpovídajícímu řízení, jehož jsme následně aktivním účastníkem. Při naší činnosti využíváme všechny možné, z právního hlediska předvídatelné a povolené způsoby jednání, z čehož nevyjímáme ani zahájení dalších vedlejších řízení. Při uplatňování finančních nároků klademe důraz také na možnost vymáhat dlužné úroky z obchodních transakcí už od 31. dne po vzniku pohledávky bez ohledu na termín splatnosti, který je uveden ve smlouvě nebo na faktuře. Máme také bohaté zkušenosti s uplatňováním dalších nároků soudní cestou, zejména nároků na náhradu škody a přiměřené odstranění škody, nároků v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, nároků na ochranu průmyslového vlastnictví nebo relativní neúčinnosti právního jednání (tzv. Actio Pauliana). Komplexní služby zahrnují pokus o dohodu jménem klienta, zastupování v řízení před soudem a zastupování v exekučním řízení.