Kategoria: Specializace

Veřejné zakázky a partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

Poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti veřejných zakázek a partnerství veřejného a soukromého sektoru. Proces přípravy a vedení řízení o udělení veřejné zakázky vyžaduje nejen odborné znalosti související s předmětem zakázky, ale také dobrý přehled v zákoně o veřejných zakázkách a četných prováděcích normách. Situaci neusnadňují ani časté novelizace zákona, ani proměňující se a velmi široký soubor soudních judikátů a správních rozhodnutí. Také dodavatelé, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, nemusejí být bez pečlivé znalosti předpisů při čtení oznámení, ustanovení zadávací dokumentace, a také při přípravě nabídky společně se všemi dokumenty, které jsou vyžadovány objednatelem, nebo konečně při aktivní účasti v řízení, schopni porazit konkurenci. Rozsah služeb, které Advokátní kancelář Duraj & Reck a Partneři adresuje objednatelům, zahrnuje přípravu, analýzu a posouzení obsahu oznámení a ustanovení zadávací dokumentace, posuzování činnosti objednatele, dopisů adresovaných dodavatelům, průběžné konzultace ke všem aspektům veřejné zakázky, včetně analýzy a posouzení dokumentů předložených dodavatelem a přípravu a posouzení návrhů smluv. Zastupujeme objednatele před kontrolními orgány a také zajišťujeme právní pomoc během řízení a při všech kontrolních činnostech. Naopak rozsah služeb, které naše advokátní kancelář poskytuje dodavatelům, obsahuje analýzu a posouzení obsahu oznámení a ustanovení zadávací dokumentace, včetně návrhů smluv z hlediska shody s právními předpisy a opodstatněnosti požadavků objednatele, analýzu a posouzení obsahu nabídky, žádosti o účast v zadávacím řízení a veškerých dokumentů předložených v řízení z hlediska shody s právními předpisy a požadavky kladenými objednatelem, a také přípravu, předložení a naplňování prostředků právní ochrany, tzn. odvolání ke Státní odvolací komisi a stížnosti k obvodním soudům. Zastupujeme dodavatele ve sporech s objednatelem před Státní odvolací komise a soudy. Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby projektům veřejného a soukromého sektoru (PPP), zejména nabízíme poradenství v oblasti výběru soukromého partnera, zakládání cílových společností a jejich servis, přípravu, analýzy a posuzování smluv PPP a také právní služby ve fázi jejich realizace.