Kategoria: Specializace

Vydržení nemovitosti

Nepřerušené svébytné držení nemovitosti na dobu určitou osobou, která není jejím majitelem, vede k vydržení nemovitosti. Vydržení je jedním ze způsobů, jak získat nemovitost, je uvedeno v občanském zákoníku a dochází k němu na základě práva vypršením posledního dne lhůty, kterou stanoví zákon. Lhůta pro vydržení je 20 let nepřerušeného držení v dobré víře nebo 30 let držení ve zlé víře. K nabytí nemovitosti jejím držitelem vede na základě práva uplynutí výše uvedených lhůt, soudní rozsudek tuto skutečnost pouze potvrzuje. Svébytným držitelem nemovitosti je osoba (fyzická osoba, právnická osoby nebo tzv. neúplná právnická osoba), která ji využívá jako majitel a na rozdíl od závislého majitele nemá právo na nemovitost jako uživatel, nájemce, pronajímatel atd. V dobré víře drží nemovitost ta osoba, která má nemovitost v mylném přesvědčení, že je jejím majitelem. Naopak držitelem ve zlé víře je ten, kdo si uvědomuje, že nemovitost není jeho majetkem, ale přesto ji užívá. Účastníky řízení jsou stávající majitelé vydržované nemovitosti. Nabytí nemovitosti sice následuje na základě práva, ale je potřeba deklaratorního rozsudku soudu, který konstatuje tuto skutečnost a který je vydán civilním soudem v neprocesním řízení na žádost nabyvatele nemovitosti. V praxi je řízení o vydržení dlouhodobý, monotonní a komplikovaný proces. Nezřídka souvisí se změnou právního stavu nemovitosti nebo s nutností obnovit ztracené dokumenty z pozemkových knih. Častým problémem je také prokázání nepřerušené doby užívání nemovitosti nebo setrvávání držitele v dobré víře. Zkušenosti a vytrvalost týmu Advokátní kanceláře Duraj & Reck a Partneři umožňuje efektivní vedení procesu o vydržení nemovitosti a dosažení pozitivního rozsudku pro klienta. Znalosti a schopnosti členů našeho právního týmu v kombinaci s detailním faktickým stavem věci umožňují předem posoudit šance na dosažení pozitivního výsledku a na zpracování příslušné strategie.