Kategoria: Specializace

Zdravotnické právo

Advokátní kancelář Duraj & Reck a Partneři se specializuje na právní pomoc fyzickým osobám i podnikatelským subjektům v oboru široce chápaného zdravotnického práva. Naši nabídku směřujeme: zdravotnickým zařízením, lékařům, pacientům. Zdravotnickým zařízením, veřejným i soukromým, nabízíme: úplný a komplexní právní servis, který zahrnuje běžné právní poradenství, korporátní servis, vymáhání pohledávek, zastupování před soudy a orgány státní správy atd., zastupování při řízeních před Národním zdravotní fondem (Narodowy Fundusz Zdrowia) a ve sporech s ním, právní servis při uzavírání smluv s NFZ a dalších smluv, které souvisejí se zdravotnickou činností, příprava návrhů dokumentace, která souvisí s provozovanou zdravotnickou činností, servis v oblasti soudních sporů, včetně soudních sporů s pacienty z důvodu lékařského pochybení, servis v oblastí správních a kontrolních řízení, právní pomoc v oblasti registrace zdravotnických zařízení. Lékařům, v rámci individuálního právního servisu nabízíme zastupování před soudem v občanskoprávních a trestněprávních případech, které se týkají odpovědnosti lékaře za poškození zdraví pacienta. Náš tým zastupuje lékaře také v disciplinárních řízeních před orgány lékařské samosprávy. Pacientům nabízíme právní pomoc při uplatňování práv proti zdravotnickým zařízením a dalším zdravotnickým subjektům. Nabídku směřujeme zejména pacientům, kteří byli nakaženi bakteriemi, viry nebo plísněmi ve zdravotnických zařízeních, a pacientům, kteří utrpěli újmu v důsledku nesprávně provedených lékařských zákroků. Nabízíme také pomoc při uplatňování zákonem garantovaných práv pacienta, včetně práva na zdravotní dokumentaci.