Kategoria: Tým

Bartosz Halejak

Právní rádce

Zabývá se obchodním, občanským a daňovým právem se zvláštním zaměřením na právo obchodních společností, oblast potírání nekalé soutěže a právo nemovitostí.

Má dlouholeté zkušenosti s komplexním právním servisem pro podnikatelské subjektů, např. z oboru stavebnictví, dopravy a bankovnictví.

Absolvoval soudní praxi uzavřenou soudcovskou zkouškou. V prosinci 2010 byl současně se získáním oprávnění právního rádce zapsán na seznam právních rádců v Obvodní komoře právních rádců v Katovicích.

Hovoří anglicky.