Kategoria: Tým

Marek Gola

Odborník na trestní, finanční a hospodářské trestní právo.

Absolvent Právnické a správní fakulty Slezské univerzity v Katovicích a také doktorandského studia na katedře trestního práva procesního. Absolvoval soudní praxi, kterou ukončil soudcovskou zkouškou, a následně byl zapsán na seznam advokátů v Obvodní advokátní komoře v Katovicích. Zkušenosti, které získal během působení u soudu, mu umožňují širší pohled na svěřené případy.