Kategoria: Tým

Adrianna Nowak

Daňový poradce

Zabývá se především přípravou posudků a vysvětlení k daňovým právním předpisům, zastupuje plátce daně před daňovými orgány.

Má dlouholeté zkušenosti v oblasti profesionálního daňového a účetního servisu fyzickým a právnickým osobám, včetně subjektů s účastí zahraničního kapitálu.

Je zapsaná na seznam vedený Státní radou daňových poradců pod č. 11636. Získala také účetní certifikát ministra financí, který ji opravňuje k vedení účetních knih.

Absolventka Slezské univerzity v Katovicích a Univerzity v Salzburgu. Ukončila postgraduální studium v oboru účetnictví a absolvovala četná školení a semináře vedené předními specialisty na daňové právo.