Kategoria: Tým

Tomasz Kowolik

Advokátní koncipient

Specializuje se právní pomoc podnikatelským subjektům, zejména na: zakládání obchodních společností jejich korporátní servis, zápis do obchodního rejstříku a přípravu a posuzování obchodních smluv.

Má také zkušenosti v oblasti soudního a mimosoudního uplatňování nároků a vymáhání pohledávek. Zabývá se případy z oboru občanského, obchodního a hospodářského práva se zvláštním důrazem na právo obchodních společností, závazkové právo a vymáhání náhrady škody.

Absolvent Právnické a správní fakulty Slezské univerzity v Katovicích.

Hovoří anglicky.