Kazimierz Zgryzek

prof. dr hab.,  Kierownik  Katedry  Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rzecznik odpowiedzialności dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego, adwokat, zastępca przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej przez 5 kadencji. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problemów obrony w procesie karnym i ochrony praw człowieka. Współautor wznawianego 4-krotnie komentarza do KPK pod red. P. Hofmańskiego (seria Duże Komentarze), autor ponad 100 publikacji z zakresu procedury karnej oraz problematyki ustroju organów ochrony prawnej.