Kategoria: Klienci

Budwex

Firma prowadzi działalność energetyczną polegającą na obrocie, przesyłaniu oraz dystrybucji ciepła. Budwex Sp. z o.o. zajmuje się także budownictwem. Rybnicka firma świadczy m.in. usługi w zakresie: robót ziemnych wykonywanych koparko-ładowarką, murowania ścian i napraw konstrukcji murowych, wykonywania konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem deskowań systemowych, naprawy, wzmacniania i wymiany posadzek przemysłowych, docieplania budynków, wykonywania wewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w dowolnej technologii, wykonywania sieci kanalizacyjnej zewnętrznej i sieci cieplnej.