Kategoria: Klienci

Drogopol

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL? – ZW Spółka z o.o. wywodzi się z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych ? Holding SA, które zostało utworzone w 1951 roku. 1 września 1993 roku w ramach ówczesnych przekształceń własnościowych powstało PRI Drogopol, które zapoczątkowało obecny kształt firmy. Dalsze przekształcenia doprowadziły do powołania Przedsiębiorstwa Budowy Dróg DROGOPOL?-ZW 1 czerwca 1997 roku. Na przestrzeni dziesięciu lat firma wykonała między innymi: remonty i przebudowy około 400 ulic, renowacje dróg miejskich, modernizacje obiektów drogowych, liczne roboty budowlane służące utrzymaniu dróg i ulic, około 8500mb sieci zewnętrznej.