EMC Instytut Medyczny SA jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W skład grupy kapitałowej wchodzi obecnie 10 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. Od 2005 roku firma notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.