Firma z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją rolniczą, jest największym producentem rolnym w gminie Paczków i powiecie nyskim, zatrudnia około 120 pracowników. Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, przetwórstwa żywca wołowego i wieprzowego, produkcji pasz, handlu detalicznego oraz produkcji kroczka i karpia hodowlanego.