Jeżeli rodzina dysponuje pisemnym upoważnieniem zmarłego, z różnych powodów nieuznawanym przez szpital lub inny podmiot leczniczy za ważny, może złożyć pozew do sądu o ustalenie w trybie art. 189 kodeksu postępowania cywielnego prawa wglądu do dokumentacji medycznej.