Ustawa antycovidowa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadza możliwość zastępowania rozpraw w sądach niejawnymi posiedzeniami bez udziału stron.