Niewprowadzenie przez rząd stanu klęski żywiołowej uniemożliwił dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa na podstawie ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Można się jednak odwołać do przepisu art. 417 par. 4 kodeksu cywilnego, który wprowadza odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa za zaniechanie legislacyjne.