Wyrok WSA, w którym wskazano, że należy przeciwdziałać kartelizacji rynku, stał się prawomocny. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną przedsiębiorcy.